PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Piloci NATO na zamku

Piloci NATO na zamku

 „Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w biegach przełajowych” (HQ AIRCOM Inter – Nation Cross Country Championships 2016) odbędą sie na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku. Udział w zawodach wezmą: USA, Niemcy, Anglia, Holandia, Belgia oraz Polska. To wszystko w dniach 26 i 27 października.Program:

26 października 2016 r.

•    09.00-11.00- Odprawa techniczna- Karwan sala konferencyjna  ( II piętro)

•    10.30 -12.00: Trening reprezentacji przed mistrzostwami na trasie biegowej  na Wałach von Plauena

•    10.00-12-00- Zwiedzanie zamku dla Sports Board/VIP 

•    12.45-14-45- Zwiedzanie zamku dla uczestników

•    19.00-20.00- Nocne zwiedzanie zamku dla Sports Board/VIP

27 października 2016 r.

•    9.00-9.30 Ceremonia otwarcia zawodów- Dziedziniec Zamku Średniego/ lub w przypadku złych warunków atmosferycznych- Wielki Refektarz

•    10.30- 12.00- Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO            w biegach przełajowych na trasie biegowej na Wałach von Plauena

•    14.00-14.30- Ceremonia Zamknięcia zawodów- Wielki Refektarz

•    17.00-19.00- ceremonia wręczenia Pucharów i medali połączona z kolacją- Przyziemie Karwanu

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.