PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Ponad 25 mln zł dla zamku w Malborku

Widok zniszczonego zamku po II wojnie światowej

 

Muzeum Zamkowe w Malborku już wkrótce rozpocznie prace mające na celu konserwację Kościoła Najświętszej Marii Panny. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym środkom europejskim w wysokości ponad 25 milionów złotych.


Zamkowy projekt "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku" otrzymał bardzo wysoką ocenę niezależnych ekspertów i co najważniejsze ogromną dotację w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014). Łączna kwota dofinansowania wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków wynosi 275 293 003,00 zł. Warto zauważyć, że do programu aplikowało prawie 300 instytucji kultury z całej Polski, a dofinansowanie przyznano jedynie 18 z nich. W tym gronie, na trzecim miejscu  znalazło się Muzeum Zamkowe w Malborku, z wnioskiem na kwotę 25 966 414,00 złotych.

11 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu projektów do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Malborski projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obrębie zespołu pomieszczeń kościoła NMP, kaplicy św. Anny i Wieży Kleszej, tak by przywrócić je do stanu zbliżonego do pierwotnego. Celem zaplanowanej inwestycji finansowanej z Funduszu Norweskiego, oprócz odtworzenia historycznej przestrzeni architektonicznej sprzed zniszczeń wojennych, jest udostępnienie turystom wnętrza kościoła w kształcie sprzed zniszczeń, zyskanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej, jak również przywrócenie na pierwotne miejsce detali architektonicznych integralnie związanych z tym wnętrzem.

- Kościół Najświętszej Marii Panny na zamku w Malborku jest najważniejszą świątynią Państwa Zakonnego w Prusach. Powstał w dwu etapach – w ostatniej ćwierci XIII wieku oraz w latach 1331–1343. Wtedy to ukształtował się on w formie, w jakiej dotrwał do zniszczenia w 1945 roku. Odbudowa przestrzeni architektonicznej kościoła w latach 60-tych XX wieku częściowo przywróciła kształt tej części zamku – wnętrze świątyni pozostawało nadal okaleczone. Dlatego ogromnie cieszy dofinansowanie przyznane naszemu Muzeum, dzięki któremu będziemy mogli przywrócić kościołowi jego świetność - zaznaczył dyrektor Mariusz Mierzwiński.

Projekt odbudowy kościoła NMP na zamku w Malborku zakłada również długo oczekiwaną rekonstrukcję posągu Matki Boskiej. 8-metrowa figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana ze sztucznego kamienia i pokryta mozaiką, dzięki inwestycji po latach powróci na pierwotne miejsce, stanowiąc znów symbol Malborka.

- To bardzo dobra wiadomość – mówi Rafał Mańkus wicedyrektor MZM. Odbudowa kościoła, udostępnienie jego na nowo zaaranżowanej przestrzeni do zwiedzania stanowić będzie niewątpliwie kolejny magnes dla turystów. Cieszy bardzo wysoka ocena merytoryczna naszego wniosku, będąca dowodem profesjonalizmu i fachowości zespołu, który przygotowywał dokumentację projektową, w szczególności pracowników  z Działu Konserwacji Zamku.

Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Materiały filmowe:

 

Kościół NMP na Zamku Wysokim - stam z 2014 roku
 
Kościół NMP na Zamku Wysokim (stan z 2014 roku)

NS