PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Ponad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wystawę prac z XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Wystawę zwiedzać będzie można od 6 czerwca 2021r.
 
Ponad 300 najlepszych współczesnych znaków własności książek będzie można oglądać od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku. Na konkurs przesłano 1034 ekslibrisy wykonane przez 324 artystów z 37 krajów, natomiast na wystawie prezentujemy ekslibrisy wybrane przez Jury, czyli 344 prace wykonane przez 147 artystów pochodzących z 29 krajów.

 Finał XXVII edycji MBEW był długo wyczekiwany, ponieważ Muzeum Zamkowe zmuszone było je przełożyć o kolejny rok w wyniku pandemii COVID-19. Obecnie obostrzenia sanitarne pozwalają na otwarcie dla gości wystawy wyjątkowych ekslibrisów, które wzięły udział w konkursie oraz zaprezentowanie zwycięskich dzieł w pełnej krasie we wnętrzach malborskiego zamku.


„To oczywiście pierwszy taki przypadek w historii, bardzo niekomfortowy zarówno dla artystów, jak i organizatorów, ale cieszymy się, że wreszcie będziemy mogli pokazać dorobek 27. Biennale. Wystawa pokonkursowa to zawsze ważne wydarzenie dla Muzeum Zamkowego w Malborku, mające już stałą, wierną publiczność”. komentuje Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Janusz Trupinda.


Jak czytamy na oficjalnej podstronie MBEW (biennale.zamek.malbork.pl), wystawy autorskie mistrzów w dziedzinie ekslibrisu na stałe wpisały się w historię Malborskiego Biennale. Te, kameralne prezentacje unikatowych, miniaturowych dzieł sztuki odbijanych w niskich nakładach, niekiedy tylko w jednym egzemplarzu , stanowią wyjątkową okazję, do przyjrzenia się z bliska maestrii warsztatowej ich twórców.


W minionych latach prezentowaliśmy m.in. cykl wystaw retrospektywnych poświęconych twórczości najwybitniejszych polskich miedziorytników: Wojciecha Jakubowskiego, Henryka Feilhauera, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Krzysztofa Skórczewskiego i Wojciecha Łuczaka oraz mistrza mezzotinty Włodzimierza Kotkowskiego. Wystawom autorskim towarzyszą każdorazowo katalogi, bogato ilustrowane reprodukcjami prezentowanych rycin oraz ciekawe eseje poświęcone zagadnieniom stylistyki i treści dzieł.


„Na wystawie można zauważyć, że prezentowane ekslibrisy wyróżniają się dużą swobodą tematyczną, bogactwem stylizacji oraz formy. Artyści opowiadają własne historie, poprzez symbolikę i metafory. Wykorzystują motywy znane ze sztuki dawnej, ale także z tradycji ludowej czy też odwołują się do literatury. Różnorodność, którą można zobaczyć na naszej wystawie, ukazują nam wysoki kunszt współczesnych twórców graficznej miniatury." zauważa kurator wystawy i opiekun kolekcji ekslibrisu i grafiki Aleksandra Krupa.


Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, którego organizatorem jest Muzeum Zamkowe w Malborku, jest najstarszą na świecie imprezą artystyczną, prezentującą w cyklu dwuletnim od 1963 roku, bieżące dokonania twórcze w zakresie dedykowanej miniatury graficznej. Wydarzenie zainicjował konkurs na ekslibris dla nowo utworzonej biblioteki zamkowej, ogłoszony w 1963 roku przez Henryka Raczyniewskiego, dyrektora malborskiego Muzeum. Z inicjatywy Henryka Raczyniewskiego i artysty grafika Wojciecha Jakubowskiego, późniejszego wieloletniego komisarza Biennale, ów konkurs przerodził się w prezentację dorobku najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców uprawiających ten gatunek sztuki.

Organizacja Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu współczesnego sprawiła, że Muzeum Zamkowe w Malborku zostało wpisane na światową listę członków Międzynarodowej Federacji Towarzystw Miłośników Ekslibrisu (Fédération Internationale des Sociétes d’ Amateurs d’ Ex-libris w skrócie FISAE i przyniosła Muzeum wyróżnienie Certyfikatem Honorowym im. Helmera Fogedgaarda.


Biennale ma charakter konkursu otwartego, głównie dla artystów grafików i studentów ostatniego roku studiów artystycznych. Zespół jurorów ocenia i kwalifikuje ryciny na wystawę oraz przyznaje nagrody regulaminowe. Autorzy najlepszych ekslibrisów otrzymują nagrody pieniężne i równorzędne wyróżnienia w postaci Medali Honorowych. Dodatkowo Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku przyznaje nagrodę za najciekawszy ekslibris dedykowany malborskiemu muzeum. W pulę nagród konkursowych wpisały się również te sponsorowane przez instytucje państwowe i osoby prywatne. Tradycyjnie od wielu lat swoją nagrodę przyznaje Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie i Burmistrz Miasta Malborka. Wyjątkowy charakter mają dwie pozostałe nagrody, przyznawane w malborskim konkursie od 2000 i 2002 roku, mianowicie Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego i Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera .Obie są sponsorowane przez rodziny zmarłych przed laty Janusza Szymańskiego (1938-1998), bibliofila i kolekcjonera, cenionego znawcy ekslibrisów oraz Henryka Feilhuera (1942-1999), mistrza miedziorytu, wybitnego medaliera i malarza.

 PEŁNA LISTA LAUREATÓW XXVII BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU


1. I Nagrodę w wysokości 6.000,00 zł otrzymała: Anna TROJANOWSKA (Polska)
2. II Nagrodę w wysokości 5.000,00 zł otrzymał: Aleksander LYTKIN (Rosja)
3. III Nagrodę w wysokości 4.000,00 zł otrzymał: Koji IKUTA (Japonia)

4. Równorzędne wyróżnienia XXVII Biennale w postaci Medali Honorowych z Dyplomami otrzymali następujący artyści:
1. Josef WERNER (Niemcy)
2. Shigeki TOMURA (Japonia)
3. Lembit LŌHMUS (Estonia)
4. Juri JAKOVENKO (Białoruś)
5. Magda VAMVATIRA (Grecja)
6. Kuniko ISHIHARA (Japonia)
7. Karel MUSIL (Czechy)
8. Ivan RUSACHEK (Białoruś)
9. Dominik WŁODAREK (Polska)
10. Galina LWOWA (Niemcy)
11. Kamil KOCUREK (Polska)

5. Nagrodę Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków za najlepszy zestaw prac otrzymał:
Juri JAKOVENKO (Białoruś)

6. Nagrodę Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku za najlepszy ekslibris dedykowany Muzeum Zamkowemu w Malborku otrzymał:
Hayk GRIGORYAN (Hiszpania)

7. Nagrodę Burmistrza Miasta Malborka za najlepszy zestaw prac otrzymał:
Jiří BRÁZDA (Czechy)

8. Nagrodę Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie za najlepszy zestaw prac otrzymał:
Alfred ASZKIEŁOWICZ (Polska)

9. Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowanego przez Barbarę Klein-Szymańską otrzymali:
Bogumiła OMIECZYŃSKA (Polska)
Krzysztof Marek BĄK (Polska)

10. Nagrody Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera za najlepszy miedzioryt dla młodego artysty nie przyznano.
Wyróżnienie im. Henryka Feilhauera przyznano:
Lembit LŌHMUS (Estonia)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.