PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Poplenerowa wystawa artystyczna

Poplenerowa wystawa artystyczna


Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do obejrzenia prac młodych artystów, którzy wzięli udział w plenerze malarskim przeprowadzonym na terenie zamku w dniach 9 – 13 czerwca 2014 roku. Młodzi adepci sztuki są uczniami trzeciej klasy liceum plastycznego mieszczącego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku. W tym roku podczas zamkowego pleneru wykonali 43 prace, które możemy oglądać w formie poplenerowej prezentacji w pomieszczeniu piwnicy skrzydła zachodniego na Zamku Średnim.

Tematem przewodnim prezentowanych kompozycji jest unikatowa architektura malborskiego zamku. Tegoroczny plener jest już trzecim z kolei organizowanym dla uczniów malborskiego liceum plastycznego i wpisuje się w wieloletnią współpracę pomiędzy Muzeum Zamkowym, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku. Wystawę można oglądać do 31 sierpnia 2014 roku.

 

Poplenerowa wystawa artystyczna Poplenerowa wystawa artystyczna

Poplenerowa wystawa artystyczna

 fot. B.L. Okońscy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.