PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet

Wydarzenia / Posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku

Posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w MalborkuPosiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku

Tradycyjnie jak co roku na początku grudnia (5.12.2014 r.) odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku. Członkowie Rady Muzeum pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Arszyńskiego z Torunia omówili sprawozdanie z działalności muzeum za rok ubiegły oraz przedyskutowali plan działania muzealnego na rok 2015. 

Obecni po raz kolejny wysoko ocenili całokształt działalności muzeum. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez Muzeum Zamkowe dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. Rada Muzeum z uznaniem podkreśliła że pomimo tak dużego zaangażowania w prace budowlano - konserwatorskie pozostała działalność muzeum pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie.

Sprawozdanie za rok 2014 oraz plan działania na rok 2015 zostały zaakceptowane i ocenione pozytywnie bez większych uwag.

NS