PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Relacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w Przasnyszu

Relacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w PrzasnyszuRelacja z wernisażu wystawy "Kozioł & Kozioł" w Przasnyszu

KOZIOŁ & KOZIOŁ – wystawa w Przasnyszu 2019

 

W dniach 26 kwietnia – 30 czerwca 2019 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu można oglądać wystawę witraży i malarstwa Władysława i Wojciecha Koziołów.

 

Organizatorzy wystawy:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Zamkowe w Malborku

Artystyczna Galeria Autorska Władysław Kozioł, Wojciech Kozioł

 

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy KOZIOŁ & KOZIOŁ. Malarstwo i Witraż Władysława i Wojciecha Koziołów. Licznie zgromadzonych gości powitali: Bartosz Drejerski – w zastępstwie nieobecnej Dyrektor MHP Agnieszki Brykner – oraz Kazimierz Bogusz, dyrektor ds. naukowo konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku. W tematykę ekspozycji wprowadziła obecnych kurator wystawy, kustosz Ewa Witkowicz-Pałka; w imieniu Artystów, za organizację i gościnne przyjęcie, podziękował Wojciech Kozioł. Po części oficjalnej, w związku z okrągłą rocznicą 90. urodzin Władysława Kozioła, odśpiewano Jubilatowi symboliczne 100 lat, a następnie odczytano dowcipne „telegramy” nadesłane od rodziny, przyjaciół oraz wielu osobistości ze świata polityki i kultury. Nie zbrakło „telegramu” od prezydentów: Andrzeja Dudy, a nawet od Donalda Trumpa i Pierwszej Damy.

* * *

Władysław Kozioł (1929) i jego syn Wojciech (1958) są twórcami witraży, konserwatorami i malarzami. Obaj związani z Toruniem, są absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Władysław Kozioł jest autorem artystycznych oszkleń kilkudziesięciu katolickich świątyń w kraju i poza jego granicami. Zrealizował także szereg witraży dla wielu budynków użyteczności publicznej. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia pracował na rzecz odbudowywanego z powojennych zniszczeń malborskiego zamku, wykonując dziesiątki kwater dla rekonstruowanych pomieszczeń we wszystkich trzech częściach zespołu architektonicznego dawnej krzyżackiej stolicy.

Muzeum Zamkowe w Malborku posiada w swoich zbiorach znaczną kolekcję witraży i projektów Władysława Kozioła. W roku 2014 zaprezentowano ją w obszernym wyborze na zamku w Kwidzynie, wzbogacając o prace malarskie artysty. Ekspozycja objęła także witraże i obrazy Wojciecha Kozioła, tworzone z równą pasją, choć różniące się zarówno sposobem percepcji świata, jak i doborem środków artystycznego wyrazu. Obaj artyści eksperymentują z materią szkła: Władysław – w poszukiwaniu niedościgłych walorów „szkła średniowiecznego”, Wojciech – w dziedzinie szeroko rozumianego witrażowego fusingu.

Prezentację artystycznych dokonań przedstawicieli dwóch pokoleń rodziny Koziołów usytuowano w obszernej sali ekspozycyjnej mieszczącej się na piętrze XVIII- wiecznego ratusza odnowionego staraniem władz miejskich w 2012 roku. Projekt: „Rewitalizacja rynku w Przasnyszu – rewaloryzacja Ratusza (etap I) oraz porządkowanie przestrzeni publicznej rynku” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Oprac. Ewa Witkowicz-Pałka

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.