PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku - konferencja 23 listopada 2015

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na organizowaną w dniu 23 listopada 2015 roku konferencję naukową pt.: "Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku".

Miejsce konferencji:    Ośrodek Konferencyjny KARWAN
Sekretarz konferencji: mgr Bartłomiej Butryn
Data:                          23 listopada 2015, godz. 10:00

 

Program:

10.00 Otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

10.10

ks. Jan Wiśniewski (UWM), Kościół zamkowy NMP w strukturze kościelnej

10.30

Marian Dygo (Instytut Historyczny), Symbolika maryjna zespołu kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku

10.50

Sławomir Jóźwiak(UMK), Janusz Trupinda (Muzeum Historii Miasta Gdańska), Kościół zamkowy w Malborku na tle świątyń w innych zamkach konwentualnych, w świetle źródeł pisanych

11.10

Wiesław Długokęcki (UG), Z dziejów duchowieństwa na zamku malborskim w końcu XIV i I poł. XV w.

11.30

Michał Woźniak (Instytut Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa UMK, Muzeum Okręgowe im. Loona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Średniowieczne wyposażenie kościoła NMP

11.45

Waldemar Rozynkowski (UMK), Liturgia krzyżacka w kościele NMP w Malborku

12.00-12.45

Dyskusja i przerwa kawowa

12.45

Jakub Adamski (UW), Pierwotne funkcje kaplicy św. Anny w Malborku a kontekst założeń dwukondygnacyjnych w średniowiecznej architekturze sakralnej

13.00

Tadeusz Jurkowlaniec (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), Symbolika portali w kaplicy św. Anny

13.20

ks. Marek Jodkowski (UWM w Olsztynie), Dzieje kościoła NMP i kaplicy św. Anny po sekularyzacji zakonu jezuitów do poł. XIX w.

13.35

mgr Bartłomiej Butryn (Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MZM), Historyczne, konserwatorskie i muzealnicze uwarunkowania trwałego zatarcia obecności zakonu jezuitów w przestrzeni kościoła NMP w Malborku.

13.50

ks Wojciech Zawadzki (UKSW), Pochówki jezuickie w kaplicy św. Anny

14.10

mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski, Warszawa), Nowożytna krypta grzebalna w kaplicy św. Anny

14.30 Dyskusja i podsumowanie

 

Wstęp na konferencję - WOLNY

Sekretarz konferencji: mgr Bartłomiej Butryn

 

 

NS