PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Rodzinna edukacja w zamku. Wyjątkowe weekendy z wystawą.

Rodzinna edukacja w zamku. Wyjątkowe weekendy z wystawą.Rodzinna edukacja w zamku. Wyjątkowe weekendy z wystawą.Rodzinna edukacja w zamku. Wyjątkowe weekendy z wystawą.Rodzinna edukacja w zamku. Wyjątkowe weekendy z wystawą.

RODZINNA EDUKACJA W ZAMKU.

 

Już od 15 września dostępna będzie dla wszystkich najnowsza wystawa Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.

Jedną z form zapoznania się z wystawą będą specjalnie na tę okazję przygotowane warsztaty edukacyjne, które prowadzić będą nasi muzealni edukatorzy. Do udziału zapraszamy zarówno młodszych miłośników zamku jak też rodziców i opiekunów:-)

Spotkania i ich tematyka są dedykowane głównie prezentowanym na ekspozycji zagadnieniom. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznać się z najciekawszymi i najcenniejszymi obiektami wystawy. Następnie w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej - usytuowanej w obrębie kościoła NMP - przeniesiemy Was w czasy zamków i rycerzy.

 

Czas trwania warsztatów - ok. 1,5 godz.

Cena biletu - 5 PLN

WAŻNE! Zbiórka przed kasami biletowymi.

Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny

Ilość uczestników - 20 osób

Bilety dostępne w kasie muzeum oraz ONLINE
 

HARMONOGRAM:

15.09. godz. 12.00, ZAKONNICY I RYCERZE. Prowadzący Arkadiusz Dzikowski

 

15.09. godz. 16.00, ŻYCIE DUCHOWNE W ZAKONIE KRZYŻACKIM, CZYLI O TYM, CO ROBIŁ KRZYŻACKI MNICH W NOCY I ZA DNIA.

Prowadzący Tomasz Bogdanowicz

 

21.09. godz. 12.00, POWSTANIE PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH. DOKUMENTY I KRONIKI. Prowadząca Jolanta Justa

 

21.09. godz. 16.00, ZAMEK JAKO SYMBOL WŁADZY. WARSZTATY ARTYSTYCZNE - MALOWANIE RELIEFU MALBORSKIEJ MADONNY.

Prowadząca Ewa Kasprzyk

 

28.09. godz.13.00, LITURGIA W ZAKONIE KRZYŻACKIM. WARSZTAT ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO. Prowadzący Tomasz Bogdanowicz

 

29.09. godz.13.00, KRZYŻACY I ICH PATRONKA. WARSZTATY ARTYSTYCZNE - MALOWANIE RELIEFU MALBORSKIEJ MADONNY.

Prowadząca Ewa Kasprzyk

 

05.10. godz. 12.00, OD RYCERZA DO ŻOŁNIERZA. Prowadzący Arkadiusz Dzikowski

 

13.10. godz. 12.00, POWSTANIE PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH. DOKUMENTY I KRONIKI. Prowadząca Jolanta Justa

 

19.10. godz. 12.00, WARSZTATY ŚPIEWU LITURGICZNEGO I KALIGRAFII GOTYCKIEJ. Prowadzący Tomasz Bogdanowicz

 

27.10. godz. 12.00, POWSTANIE PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH. DOKUMENTY I KRONIKI. Prowadząca Jolanta Justa

 

17.11. godz. 15.00, UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE. RÓWNOLEGŁE WARSZTATY WIELOTEMATYCZNE.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.