PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Rycerskie Pokazy Konne

 

Interesuje cię klimat średniowiecza, rycerze, tętent koni, szczęk zbroi, a do tego Twoją pasją jest jazda konna? Wspaniale! Podzamcze to idealne miejsce dla ciebie. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy do skorzystania z żywej lekcji historii. Zobacz prawdziwy turniej rycerski, walkę na miecze lub kopie.
 
Profesjonalny zespół animatorów przygotował bogaty program artystyczno-edukacyjny:
Popisy kaskaderskie to niezwykła podróż w czasie, przeznaczona szczególnie dla tych osób, które poszukują mocnych wrażeń. Na oczach widowni rozgrywają się emocjonujące pojedynki. Rycerski turniej zręcznościowy toćwiczenia bojowe konnych rycerzy, zbieranie pierścieni kopiami, zbieranie pierścieni z ręki giermka, najazd na tarczownika (giermka z tarczą) a w turnieju bojowym wykorzystywane są kopie (joust) i miecze (buhurt). W obozie publiczność ma okazję zapoznać się z prawdziwą bronią, hełmami, pancerzami, zbrojami, mieczami, tarczami, kopiami i wieloma innymi. Wszystko to właśnie jest w rękach konnych i pieszych wojowników.
 
Przyjdź i dowiedz się więcej…

Zapraszamy na Przedzamcze - polana przy Karczmie Rycerskiej w godz. 13.00, 15.00 i 17.00 do dnia 14 września. Czas trwania jednego pokazu to 30min.

 


Organizatorzy:
 

      

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.