PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Sobota. Wielkie oblężenie Grodu Dziecięcego

Sobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu DziecięcegoSobota. Wielkie oblężenie Grodu Dziecięcego

Sobota. Wielkie oblężenie Grodu Dziecięcego

 

Gród Dziecięcy bije dzisiaj rekordy popularności i nic dziwnego, bo młodzi uczestnicy Oblężenia mogą wykazać się w nim wielką kreatywnością. Malują, kaligrafują, robią lalki, ozdoby ze sznurka i z gliny, poznają zioła, kleją kolorowe ozdoby z papieru – trudno wymieniać, w ilu zajęciach biorą udział. Praca nad każdą konkurencję gwarantuje im pieczątki, a zebranie wszystkich pieczątek dyplom.

Każdy z warsztatów ma licznych fanów. Sporo ich jest na przykład przy stoliku, w którym młodzi ludzie mogą rozpoznawać zioła. Nie brakuje ich również przy stole z kaligrafią. Okazuje się, że największe nawet rozrabiaki potrafią się tutaj skupić, aby gęsim piórem umaczanym w kałamarzu wypełnionym atramentem wypisywać kolejne litery. Nie brakuje też chętnych, którzy z kolorowej włóczki „wyczarowują” małe laleczki. Każda dziewczynka pięknieje, kiedy jej główkę zdobi zrobiony na miejscu piękny wianek z polnych kwiatów.

W zabawie chętnie biorą udział także rodzice, a czasem i dziadkowie. Te miejsce sprawia, że każdy tu czuje się znowu dzieckiem, które w dodatku przenosi się w czasie w miejsce, w którym nie ma telefonów, komputerów, za to jest mnóstwo wiedzy i umiejętności na świeżym powietrzu. Jest też wyjątkowa piaskownica, która przeżywa – nomen omen – prawdziwe oblężenie. Przypominamy, dzisiaj Gród Dziecięcy czynny jest do 19.00, a w niedzielę od 11.00 do 17.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.