PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Wydarzenia / Srebra monetami inkrustowane. Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach.


Izba Wielkiego Mistrza w Pałacu Wielkich Mistrzów
17 czerwca – 9 października 2011

Kurator wystawy: Bartłomiej Butryn

Wystawa poświęcona jest obiektom dekorowanym numizmatami, a w niektórych przypadkach wykonanym w całości z monet.

Prezentowana grupa przedmiotów, która w sposób reprezentatywny pokazuje możliwości estetycznego wykorzystania środków płatniczych w rzemiośle artystycznym od XVIII do XX w. jest efektem dwudziestoletniej kolekcjonerskiej działalności Muzeum Historycznego w Trokach, które jest inicjatorem wystawy.

Zbiór zaprezentowany będzie po raz pierwszy poza murami zamku książąt litewskich w Trokach w murach zamku krzyżackiego w Malborku. Organizowana w roku 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku wystawa unaocznia partnerstwo miast Trok i Malborka, którego 15. rocznica także przypada w tym roku, jako współpracę muzeów mieszczących się w niezwykłych zabytkach – chlubach obu miast.

Ekspozycja zdominowana przez paradne puchary, kufle i tace, wykonane głównie w niemieckich ośrodkach złotniczych pokaże także przedmioty codziennego użytku wykonane z użyciem monet jako ich ozdób. W tej grupie na uwagę zasługuje zwłaszcza biżuteria, której prezentowana część jest świadectwem żywej jeszcze do niedawna lokalnej tradycji społeczności karaimskiej w Trokach.

Wystawa otwarta w ramach Weekendu z Numizmatyką, będącego częścią programu jubileuszowego Muzeum Zamkowego w Malborku, będzie z pewnością ucztą dla miłośników i zbieraczy dawnych monet.
 

Srebra monetami inkrustowane
 

Współorganizator wystawy:     Muzeum Historyczne w Trokach – logo  Muzeum Historyczne w Trokach

 


 

Wystawa Srebra monetami inkrustowane została otwarta w ramach Weekendu z Numizmatem 17 czerwca 2011 o godz. 18.00 w Izbie Wielkiego Mistrza w Pałacu Wielkich Mistrzów. Honorowym gościem wernisażu była Ambasador Obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku Beata Tyszkiewicz.

Pełny program Weekendu z Numizmatem:

17 czerwca

Przyziemie Karwanu, godz. 17.00

► Otwarcie wystawy pokonkursowej Dukat dla Muzeum oraz wręczenie nagród
► Przekazanie sztabek złota dla Muzeum Zamkowego w Malborku przez Mennicę Polską S.A.

Pałac Wielkich Mistrzów, Zamek Średni, godz. 18.00

► wernisaż wystawy Srebra Monetami Inkrustowane

Gość honorowy: Ambasador Obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku pani Beata Tyszkiewicz

18-19 czerwca

Przyziemie Karwanu, godz. od godz. 10.00 do 17.00

► Aleksander Kuźmin, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Numizmatycznego Romualda Włodarczak, starszy kustosz, opiekun Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku udzielają wszystkim zainteresowanym praktycznych porad związanych z kolekcjonowaniem monet i numizmatyką.

Partner Weekendu z Numizmatem      Mennica Polska SA – logo

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.