PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Szlakiem rzeźby gotyckiej

Już w najbliższą sobotę, 20 kwietnia, zapraszamy na rodzinną wyprawę Szlakiem rzeźby gotyckiej.

Sobotnia wycieczka po Zamku w Malborku to doskonała okazja do zwiedzenia nowej wystawy Święci Orędownicy. Gotycka rzeźba na Zamku w Malborku.


Kim byli święci?
                Komu patronowali?
                               Jakich cudów dokonywali?

 

W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam kurator wystawy. Opowie nam także o historii wystawy oraz o najważniejszych eksponatach. A wszystko to dziać się będzie w odrestaurowanych, dawnych poklasztornych sypialniach, w najstarszej części zamku – Zamku Wysokim.

Prezentacji wystawy towarzyszyć będą zajęcia plastyczne, wspólne układanie puzzli, zabawy związane z tematyką wystawy – rzeźbą. Na Dziedzińcu Zamku Wysokiego swoje warsztaty zaprezentuje garncarz, kowal, snycerz i złotnik.

Rzemieślnicy opowiadać będą o procesie powstawania rzeźby 500 lat temu, prezentować techniki swojej pracy. Będzie też możliwość aktywnego uczestniczenia w warsztatach rzemieślnika – np. ulepienia naczynia z gliny czy wykucia  metalowego elementu.

                           
                             Zobacz!
                                      Poczuj!
                                             Posmakuj!


Zapraszamy już w sobotę, 20 kwietnia, w godz. 10:00 -16:00

Ceny biletów:

- 1 osoba dorosła i 1 dziecko - 40,00 PLN

- 2 osoby dorosłe i 1 dziecko - 50,00 PLN

- każde następne dziecko - 5,00 PLN

Muzeum Zamkowe zaprasza!
Obejrzyj zapowiedź w TV Malbork.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację od 17 do 19 kwietnia:
karwan@zamek.malbork.pl
tel. (055) 647 08 57
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.