PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Targi Rekonstrukcji Historycznej „Wiec Pomorski”

 

12 kwietnia w Przyziemiu KARWANU odbędzie się I edycja Targów Rekonstrukcji Historycznej „Wiec Pomorski”.
Nasza propozycja to coś więcej niż okazja do zakupów. Z jednej strony, jest to szansa do wspólnego spotkania i integracji odtwórców historycznych szeroko pojętego średniowiecza (X - XV wiek), z drugiej - otwarcia społeczności rekonstruktorów na środowisko muzealników i branżę turystyczną.

Podczas Targów zobaczyć będzie można kilkudziesięciu wystawców z całej Polski. Na stoiskach prezentowana będzie broń, wyroby z kości i skóry, ceramika, szeroki wybór strojów i dodatków, a nawet sprawna kuźnia i repliki machin oblężniczych. To okazja do zapoznania się z ofertą różnorodnych grup rekonstrukcyjnych i skosztowania kuchni rycerskiej.
Przez cały czas trwania imprezy odbywać się będą pokazy, warsztaty, rozgrywki gier historycznych i różnorodne turnieje. Targi skierowane są zarówno do uczestniczących rekonstruktorów, jak i zwiedzających.


Dla kogo targi?

- dla grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających okres średniowiecza
- dla rzemieślników wytwarzający rękodzieło dawnymi technikami, oraz producentów ekologicznej żywności
- dla jednostek muzealnych i paramuzealnych (rekonstrukcje grodzisk, parki historyczne itp.)
-dla podmiotów gospodarczych i instytucji, zwłaszcza z branży turystycznej i eventowej, korzystających z oferty rekonstruktorów
- dla samorządów, organizacji pozarządowych i wszelkich instytucji kultury organizujących inscenizacje historyczne i wszelkie eventy rekonstrukcyjne


Po co Targi?

- by ukazać dorobek i różnorodność grup rekonstrukcji historycznej
- by stworzyć okazję do przedsezonowych zakupów wyposażenia obozowego, strojów, uzbrojenia
- by wzajemnie poznawać się i integrować
- by podnosić poziom świadomości rekonstruktorów i jakość wydarzeń rekonstrukcyjnych w kraju
- w celu wymiany oferty pomiędzy odtwórcami historycznymi, oraz branżą turystyczną i eventową
- by zachęcić Was do wizyty na malborskim Zamku i w mieście Malbork

Czas trwania Targów:

12 kwietnia 2014, godz. 11.00 - 18.00


Kontakt:
Szymon Klein
e-mail: wiecpomorski@gmail.com
kom: +48 660 196 930
 

Zestawienie wystawców:
1. Winieta - Kram Ines i Flókiego – Stroje i dodatki, warsztat tkacki i przędzalniczy
2. Zielona Pasieka – pszczelarstwo
3. Gildia Rzemiosł Dawnych – stroje, kowalstwo (możliwość rozpalenia kuźni)
4. Historicum Wszystko Dla Odtwórców – sklep z artykułami dla rekonstruktorów
5. Kram Niflheim – wyrób noży historycznych
6. Fire Nation - pokazy ogniowe
7. Slav Medieval Shop - sklep z artykułami dla rekonstruktorów
8. Adamantos Damy i Rycerze Księstwa Pomorskiego – grupa rekonstrukcji historycznej
9. Uroczysko – dawne rzemiosło, elementy zdobnicze
10. Nigdziekolwiek – dawne stroje, warsztat tkacki
11. Anderwelt Knives - grupa rekonstrukcji historycznej
12. Skryptorium – średniowieczny skryba
13. Tarcze historyczne – rzemiosło dawne
14. „Heksa” Anna Dembeck - sklep z artykułami dla rekonstruktorów, rzemieślnik
15. Machina Czasu "Bursztynowy Port" – ceramika, oferta jednostki paramuzealnej
16. Płatnerstwo-Michał Kopczyński – płatnerz, wyrób elementów uzbrojenia
17. Zbigniew Tomaszewski – gry historyczne
18. Zenon i Grażyna Śmigel – bursztynnictwo
19. Kuchnia Rycerska – żywność
20. Wojownicy Kramu Piacha - grupa rekonstrukcji historycznej
21. Machiny oblężnicze brata Helmricha – wyroby z drewna, machiny oblężnicze
22. Lęborskie Bractwo Historyczne - grupa rekonstrukcji historycznej
23. More maiorum mieszczanie grodu Kӧnitz - grupa rekonstrukcji historycznej
24. Norbert i Paulina Matyńka - grupa rekonstrukcji historycznej
25. Żywa Historia – rzemiosło dawne
26. Morgan - wyroby ze skóry
27. Medira - instrumenty dawne
28. Najemna Drużyna Wojów Ulfhoednar - grupa rekonstrukcji historycznej
29. Najemna a Wojów Hamar Nordur Drużyn - grupa rekonstrukcji historycznej
30. Drabanci Otta von Bramecke - grupa rekonstrukcji historycznej

 


Organizatorzy:

• Muzeum Zamkowe w Malborku
• Malborski Klaster Turystyczny

Partnerzy:

• Pracownia „Maswerk”
• Durrandir z Wonnebergu
• Kram „Winieta”
• Jazz Club Spiżarnia

Inni:

• Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka
• Show Masters (obsługa technologiczna eventów)
• Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Media Patronackie:

• Pomorskie.travel
• Radio Gdańsk
• Dziennik Bałtycki

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.