PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / UROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMP

UROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMPUROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMP

Wielki finał prac konserwatorskich w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny miał miejsce w Muzeum Zamkowym 17  kwietnia. W niedzielne południe trzydniowe uroczystości zwieńczyła celebracja liturgii Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Bruno Platter, był honorowym gościem zaproszonym do koncelebry. Oprawę muzyczną Eucharystii wykonała Cappella Gedanensis, prezentująca znany szerokiemu gronu odbiorców, niezwykle wysoki poziom artystyczny.

Obejrzyj reportaż - UROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMP (kliknij tutaj)


Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, korpusu dyplomatycznego, władz miasta Malborka oraz darczyńców. Dyrektor Muzeum Mariusz Mierzwiński przedstawił  w skrócie historię procesu kształtowania się koncepcji konserwacji kościoła i jej realizację. Następnie Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce JE Karstenem Klepsvikiem odsłonili  tablicę upamiętniającą dofinansowanie tego etapu odbudowy zamku ze środków europejskich. Podczas wystąpienia MinisterJarosław Sellin podkreślił, że zwieńczenie prac w tym miejscu jest zasługą polskich konserwatorów i opiekunów zabytku. Zwrócił też uwagę na wieloletnią opiekę nad kościołem zakonu jezuitów w okresie polskim. Wyraził nadzieję, że dotychczasowa ogromna frekwencja w zamku malborskim jeszcze wzrośnie dzieki udostępnieniu nowych przestrzeni.
- Cieszę, że środki z mojego kraju były - już po raz kolejny - dobrze wykorzystane do restauracji kompleksu architektonicznego malborskiego zamku. Zwłaszcza, że on jest tak chętnie odwiedzany przez zwiedzających z różnych stron świata. Dzięki temu takim projektom jest możliwe upowszechnianie światowego dziedzictwa – stwierdził z kolei ambasador Karsten Klepsvik.
Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP podkreślał wagę tego wydarzenia. Wskazywał także, że wieloletnie prace zostały zakończone, a  obowiązkiem władz jest dbałość o dziedzictwo.
Wielki Mistrz Bruno Platter wyraził dumę z możliwości uczestniczenia w tej uroczystości i przekazał Muzeum w darze świecznik wykonany przez współczesnego artystę oraz świecę z herbem Zakonu. O znaczeniu prac w kościele mówił Profesor Michał Woźniak - Przewodniczący Rady Muzeum Malborskiego, a jednocześnie Przewodniczący Rady d/s Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań Zakonu Krzyżackiego profesor Udo Arnold podkreślał światowe znaczenie zrealizowanych prac i złożył gratulacje dyrektorowi Mierzwińskiemu. Zwieńczeniem gali we wnętrzu kościoła był koncert Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu światowej sławy wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki z akompaniamentem Cappelli Gedanensis i słynna Gloria Antonio Vivaldiego w wykonaniu Cappelli Gedanensis. Goście zgodnie podkreślali wspaniałą akustykę wnętrza. 
Kolejna część obchodów miała miejsce u stóp monumentalnej rzeźby Madonny umieszczonej w zewnętrznej niszy kościoła  oraz przed budynkami recepcyjnymi Muzeum, gdzie została odsłonięta pamiątkowa tablica Fundacji Mater Dei. Należy podkreślić, że fundacja dziewięć lat temu rozpoczęła szeroko zakrojone działania mające na celu wsparcie Muzeum w idei odtworzenia figury Madonny i doprowadzenia do jej „powrotu” w przestrzeń murów zamkowych. Środki uzyskane dzięki rozprowadzeniu cegiełek na odbudowę Madonny, wsparły dzieło odbudowy.*          *          *


Uroczystości kończące prace konserwatorskie rozpoczęły się w czwartkowy wieczór odsłonięciem rzeźby Madonny. Następnie wykonawcy projektu zaprezentowali zebranej licznie w kościele publiczności opowieść, dotyczącą losów świątyni na przestrzeni dziejów, wykorzystując do tego wysokiej jakości sprzęt, w który zostało wyposażone wnętrze kościoła. Udostępnienie kolejnych, tak charakterystycznych przestrzeni muzealnych, daje możliwość realizacji szeroko zakrojonych działań nie tylko wystawienniczych, ale również teatralnych czy koncertowych.
Przez cały piątek i sobotę trwały otwarte warsztaty edukacyjne pod nazwą: „Piknik Edukacyjny”: dla klas szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warto podkreślić, że zaproszone do uczestnictwa w Pikniku zostały wszystkie chętne osoby, szczególnie rodziny z dziećmi w wieku 7-14 lat. Piknik miał formę otwartych warsztatów. Główną ideą zajęć było ukazanie jak najszerszej publiczności, zakresu i sposobów przeprowadzenia projektu odbudowy i konserwacji tych przestrzeni, które dopełniły i kończą powojenny proces konserwacji zamku. Spotkanie z osobami – rzemieślnikami – artystami biorącymi udział w owym procesie, stanowiło niezwykle wartościowe spotkanie Twórcy z Odbiorcą. Była to wyjątkowo rzadka możliwość (w przypadku tego projektu – jedyna!) doświadczenia przestrzeni i atmosfery pracy budowniczych i konserwatorów, gdyż podczas pikniku prezentowali oni swój warsztat pracy, z wykorzystaniem oryginalnych narzędzi, metod, materiałów – użytych w malborskim projekcie. Zajęcia odbywały się w przestrzeni Fosy Suchej - od Wieży Kleszej do mostu zwodzonego. Uczestnicy mogli samodzielnie ułożyć tessery na kopii korony Chrystusa czy twarzy Madonny. Animatorami stanowisk były osoby, które pracowały nad mozaiką przez ostatnie 9 miesięcy. Można było dotknąć oryginalnych krążyn – podpór, służących do budowy sklepień, czy nawet samodzielnie wymurować fragment sklepienia bądź ułożyć łuk ostry na szablonie. Kolorowanki z elementami architektury i zdobień mozaiki, cieszyły się powodzeniem nie tylko wśród najmłodszych. Istniała również możliwość samodzielnego układania połaci dachowej w systemie mnich-mniszka. Usytuowanie Pikniku w Fosie Suchej umożliwiało uczestnictwo w warsztatach  wszystkim gościom Muzeum, kończącym tam trasę zwiedzania. 
W tych dniach zorganizowano również trasy tematyczne, uwzględniające  szczególne oczekiwania zwiedzających. I tak zaproponowano specjalistyczne „Zwiedzanie Kuratorskie”, wykonywane przez pracowników naukowych Muzeum oraz wykonawców projektu, jak również „Spacery Rodzinne” prowadzone przez Dział Edukacji Muzeum adresowane do rodzin z dziećmi.
Gala konkursu plastyczno-literackiego, zorganizowanego przez Muzeum Zamkowe oraz Fundację Mater Dei była okazją do ogromnych wzruszeń. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczał szczęśliwym laureatom m.in. Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani  Kurierem okolicznościowym Fundacji Mater Dei, w którym zostały opublikowane nagrodzone prace plastyczne i literackie. Gala odbyła się we wnętrzu kościoła, w połączeniu z Kameraliami Zamkowymi w ramach których, licznie zgromadzona publiczność, mogła uczestniczyć w koncercie: ,,U ŹRÓDEŁ MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA” w wykonaniu światowej sławy zespołu Marii Pomianowskiej LutoSłowianie. Uczestnicy piątkowych Kameraliów mieli niepowtarzalną okazję podziwiać najwyższej klasy kunszt gry na sukach biłgorajskich i fidelach płockich. 
Warto wspomnieć o mapingu na murach zamkowych - spektaklu opowiadającym światłem i dźwiękiem historię kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki laserowej, mury to padały to powstawały na nowo, w feerii barw światła i tonów muzyki.


*          *          *    Projekt rozpoczął się w 2014 roku, jednak proces przygotowawczy rozpoczął się znacznie wcześniej. Międzynarodowe grono naukowców przez wiele lat usiłowało wypracować wspólne stanowisko dotyczące kierunku prowadzenia prac budowlano-konserwatorskich. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.