PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / VIII DZIEŃ PATRONA

VIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONAVIII DZIEŃ PATRONA

 

Już po raz ósmy w murach Ośrodka Konferencyjnego KARWAN odbyła się Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody Dnia Patrona obchodzone corocznie przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Prezentację tegorocznej twórczości filmowej uczniów klas drugich (realizowanej w przestrzeniach zamkowych pod opiekuńczymi skrzydłami naszych muzealnych pedagogów), inspirowanej słowem patrona szkoły (Sachem, Legenda żeglarska, Janko Muzykant), poprzedziła chwila wspomnień z pięknego wydarzenia wysłania pozdrowienia do wszystkich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dokonanego w ramach kończącego się roku jubileuszu 20-lecia wpisania na tę listę Zespołu Zamkowego w Malborku. Łezka wzruszenia i refleksja nad upływem czasu towarzyszyła zgromadzonym w KARWANIE uczestnikom obu tych przedsięwzięć.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

1. Najlepszy film - klasa 2b "Sachem"

2. Reżyseria - Nadia Kołkowska, Jakub Chrzanowski 2b

3. Wyróżnienie za sceny retrospekcji: Adrian Kamiński, Nikola Tutlewska 2e

4. Scenariusz - Katarzyna Kaja, Natalia Machcińska, Przemysław Steiniger 2b

wyróżnienie: Adrian Kamiński, Nikola Tutlewska 2e

6. Zdjęcia - Hubert Philipp 2a

7. Montaż - Oskar Szczepański 2b

wyróżnienie: Filip Markowski 2a

8. Scenografia - Nadia Kołkowska, Agata Rychter, Jakub Chrzanowski 2b

9. Wykorzystanie plenerów i wnętrz zamkowych - klasa 2a

10. Najbardziej imponujący wyczyn kaskaderski - Paulina Ożóg 2e

11. Najlepsza rola męska - Oskar Szczepański 2b

wyróżnienie: Łukasz Żygadło 2a

12. Najlepszy aktor młodego pokolenia - Ignaś Bajkowski 2d

13. Najlepsza rola żeńska - Wiktoria Rączkowska 2e,

wyróżnienie: Paulina Ożóg 2,

epizod: Katarzyna Kaja 2b

14. Nagroda specjalna za znakomitą inscenizację sceny porodu - klasa 2c

15. Plakat- Agata Rychter 2b,

wyróżnienie : Filip Markowski, Mikołaj Gradowski 2a,

wyróżnienie: Michalina Fidali, Julia Uzarek 2e

 

Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy serdecznie i czekamy z niecierpliwością na przyszłoroczne zamkowe wędrówki edukacyjne szlakami słowa, obrazu i muzyki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.