PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / W poszukiwaniu Mikołaja na zamku


 

W poszukiwaniu

   Mikołaja

  na zamku...

 

czyli Mikołajki dla dzieci 

6 grudnia 2012

 

 

 

 


 Dnia 6 grudnia, Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat na mikołajkowe zwiedzanie zamku z przewodnikiem, pt. „W poszukiwaniu Mikołaja na zamku”.

Podczas wieczornych poszukiwań, dzieci będą miały okazję w niecodzienny sposób poznać wnętrza malborskiego zamku, w których ukrył się Święty Mikołaj.


Dla każdego dziecka słodka niespodzianka gwarantowana!


Czas mikołajkowego zwiedzania – 60 minut.

 

Data: 6 grudnia 2012 rok
Rozpoczęcie zwiedzania: godzina 18:30
Przedział wiekowy: 5-12 lat

 

Ceny biletów:
5 pln- dziecko, 19 pln – dorosły

 

UWAGA!
Obowiązują wcześniejsze rezerwacje
Rezerwacje przyjmujemy od 26 listopada do 5 grudnia drogą mailową lub telefoniczną.

Kontakt:
karwan@zamek.malbork.pl
tel: 055-647-08-57

 

Przyjmujemy rezerwacje dzieci tylko pod opieką dorosłych.
 

 

Sponsorzy akcji:

 

 

        "SAD" FIRMA HANDLOWA WITOLD KREFT

 

  

 Serdecznie dziękujemy sponsorom!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.