PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / W poszukiwaniu Mikołaja na zamku 


Już 6 grudnia zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat na Mikołajkową Przygodę na zamku.

Z myślą o najmłodszych, przygotowaliśmy Wielkie Poszukiwania Świętego Mikołaja, który ukrył się w zamkowych wnętrzach. To niesamowita przygoda łącząca ze sobą aspekty zabawy i edukacji, oprawiona magią nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, muzyką i niespodziankami!

W programie koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Kupińskiej /śpiew, jazz/ przy akompaniamencie Jerzego Kopczyńskiego. Gwarantujemy wyjątkową atmosferę zarówno dla dzieci jaki i rodziców!
 

Czy dzieciom uda znaleźć się Świętego Mikołaja?

Co czeka na Małych Poszukiwaczy w zamkowych komnatach?


Rodzicu, podaruj swojemu dziecku niezapomniane emocje na Mikołajki!

 

START: godz. 18:30
Czas przewidziany mikołajkowe zwiedzania to 60 minut.

 

UWAGA!
Obowiązują wcześniejsze rezerwacje.
Rezerwacje przyjmujemy do 5 grudnia drogą mailową lub telefoniczną.

Kontakt:
karwan@zamek.malbork.pl
tel: 055-647-08-57

Ceny biletów:

3 pln- dziecko, 10 pln – dorosły

Przyjmujemy dzieci tylko pod opieką dorosłych!
 

UWAGA!  Limit miejsc na zwiedzanie "W poszukiwaniu Mikołaja na zamku" został wyczerpany!

 


Sponsorzy:

 

       "SAD" FIRMA HANDLOWA WITOLD KREFT
 

             

 

            

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom!

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.