PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza wszystkie dzieci w dniu 6 grudnia na III edycję Mikołajkowej Przygody na Zamku”.

Zamkowe mury kryją wiele sekretów, również tych związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Z myślą o najmłodszych, przygotowaliśmy wielkie poszukiwania Mikołaja, który ukrył się w zamkowych wnętrzach.

Przejdź szlakiem „świątecznym”, rozwiązuj zagadki i zadania, odkrywaj kolejne litery hasła.
W wędrówce towarzyszyć Ci będzie przewodnik. To wspólnie z nim wybierzesz skrybę - będzie on skrupulatnie notował litery do hasła. U kresu wędrówki, przy dźwiękach kolęd, w blasku choinki, z kubkiem smacznej, ciepłej czekolady odczytacie hasło – klucz.

Co się wówczas wydarzy? Czy dzieciom uda znaleźć się Mikołaja? Co czeka na Małych Poszukiwaczy w zamkowych komnatach?

Nie zwlekaj – przybywaj a przeżyjesz fascynującą, świąteczną przygodę. Poczuj magię nadchodzących świąt - gwarantujemy wyjątkową atmosferę w murach średniowiecznej twierdzy zarówno dla dzieci jak i rodziców.


START: 6 grudnia (sobota) godz. 12.00
Punkt zbiórki znajduje się w poczekalni budynku kasy biletowej

UWAGA | Podczas zwiedzania dziecko musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej
Czas przewidziany mikołajkowe zwiedzania to 60 minut.
Zwiedzanie dedykowane dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Sprzedaż biletów: Kasa MZM lub on-line (kliknij tutaj)

Ceny biletów:
5 pln- dziecko, 10 pln – dorosły

UWAGA! Limit miejsc na zwiedzanie "W poszukiwaniu Mikołaja na Zamku" ograniczony.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.