PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

UWAGA: nie ma juz biletów dla osób indywidualnych. Posiadamy wolne terminy dla grup ze szkół oraz przedszkoli na godz. 13.00 oraz 14.00. Kontakt w sprawie rezerwacji pod nr tel. 055 647 08 57.

 

 

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

 

Zamek w Malborku kryje wiele tajemnic, a jedną z nich jest... św. Mikołaj. Czy uda Wam się go odnaleźć? Zapraszamy. Oczywiście, postaramy się Wam pomóc w poszukiwaniach, ale nie będzie to takie proste.

W owianych magią świąt komnatach zamkowych znajdziecie litery, z których ułożycie hasło. Będzie Wam ono potrzebne, aby dostać się na specjalne warsztaty ceramiczne. Na nich otrzymacie kolejne zadanie, po ukończeniu którego, będziecie już blisko odnalezienia św. Mikołaja.

Jedno jest pewne. 6 grudnia 2016, czeka Was wspaniała zabawa. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-10 lat, ale tylko z opiekunami. Wejścia o pełnych godzinach 16.00, 17.00 oraz 18.00. Bilety w cenie 7 zł (dziecko) oraz 12 zł (dorosły) do nabycia w kasach muzeum lub na www.bilety.zamek.malbork.pl

Zbiórka o wyznaczonych godzinach przy kasach muzeum.

 

Czujecie już ten zapach cynamonu, pomarańczy i gorącej czekolady?

To magia świąt... U nas już jest :-).


                        SPONSORZY WYDARZENIA

 

                                 Irena i Dariusz Grzesik   

             

 

                                        

 

 

                    

 

               

 

           

 

                        

 

              

 

                         

                 Kwidzyńskie Centrum Biurowo Papiernicze

 

 

                                     Dziękujemy :-)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.