PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / W poszukiwaniu Mikołaja na zamku - akcja 6 grudnia

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

 

6 grudnia Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza dzieci wraz z rodzicami na WIELKIE poszukiwania Świętego Mikołaja, który ukrył się w zamkowych wnętrzach.

To już czwarta edycja akcji  „W poszukiwaniu Mikołaja na zamku”, podczas której będziemy podążać szlakiem symboli bożonarodzeniowych i odkrywać kolejne litery hasła.

Jeśli jesteście ciekawi, gdzie tym razem schowa się Mikołaj - przybywajcie, aby przeżyć fascynującą, świąteczną przygodę.

Poczujesz magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia - gwarantujemy wyjątkową atmosferę w murach średniowiecznej twierdzy zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

 

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem akcją mikołajkową od dnia 30 listopada 2015 roku udostępniamy do sprzedaży dodatkową pulę biletów na godz. 11:00. Bilety będą do zakupienia w Kasie Muzeum oraz on-line (kliknij tutaj) od 30 listopada 2015.START: 6 grudnia (sobota) godz. 11.00  12.00   i 13.00

Ceny biletów:
7 pln – dziecko
12 pln – dorosły

Bilety do nabycia w  Kasie Muzeum Zamkowego lub on-line (kliknij tutaj) od poniedziałku, 23 listopada 2015.


Punkt zbiórki znajduje się w poczekalni budynku kasy biletowej.

UWAGA | Podczas zwiedzania dziecko musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Czas przewidziany na mikołajkowe zwiedzanie to 60 minut.

Zwiedzanie dedykowane dla dzieci w wieku 5-10 lat.


UWAGA! Limit miejsc na zwiedzanie "W poszukiwaniu Mikołaja na Zamku" ograniczony.

 


 

Sponsorzy:

    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.