PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Weekend seniora z kulturą

 

weekend seniora z kulturą  

 

W drugi weekend jesieni, tj. 29-30 września 2012 roku Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Koło Przewodników Malborskich serdecznie zapraszają wszystkich seniorów powyżej 60. roku życia, do bezpłatnego odwiedzenia najsłynniejszej twierdzy krzyżackiej.

Podczas tegorocznej akcji 60 + Kultura,  zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Zamkowe przygotowało dla seniorów 60+ wyjątkową propozycję poznania zamku. Podobnie, jak w roku ubiegłym, przewodnicy z Malborskiego Koła Przewodników  będą bezpłatne oprowadzać po muzeum wszystkich seniorów  zainteresowanych spotkaniem z kulturą.

Oprócz tradycyjnego zwiedzania Zamku będziemy mogli posłuchać opowieści opiekunów wybranych kolekcji, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali interesujące ciekawostki o swoich skarbach.


Na tegoroczny Weekend seniora z kulturą zapraszamy 29 i 30 września 2012r. w godzinach: 10.00-13.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00).

Bezpłatne karnety wydawane będą od środy 26.09.2012r. w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku. Karnety mają nadaną konkretną godzinę zwiedzania, dlatego prosimy o punktualne przybycie.

 Przewodnicy zbierają grupy o pełnych godzinach przed wejściem do zamku.

 

Harmonogram zwiedzania:

 29 września (sobota)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 - bezpłatne zwiedzanie Zamku z przewodnikiem

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 - tematyczne oprowadzanie: Kolekcja Militariów (oprowadza opiekun kolekcji Antoni Chodyński)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 - tematyczne oprowadzanie: Średniowieczny detal architektoniczny w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku (oprowadza - Bernard Jesionowski)
 

 

30 września (niedziela)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 - bezpłatne zwiedzanie Zamku z przewodnikiem

10:00 - tematyczne oprowadzanie: Wnętrze Młyna na Zamku Wysokim (oprowadza Ryszard Rząd)

11:00 - tematyczne oprowadzanie: Kolekcja Witraży (oprowadza Ewa Witkowicz-Pałka)

  

Wszystkich seniorów prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego przynależność do grupy wiekowej 60 +.

 

Serdecznie zapraszamy!
 

Obejrzyj fotorelację:  akcja 60+ Kultura na Zamku w Malborku 2012    (kliknij tutaj)

 

Patronat akcji:  
   
                         

                            


 

Organizatorzy:

         

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.