PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Weekend seniora z kulturą. Akcja 60+

W pierwszy weekend jesieni, tj. w dniach 24-25 września 2011 r. Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia, zamieszkałych w Malborku i jego okolicach należących do powiatu malborskiego, do bezpłatnego zwiedzania Zamku.

W ten wyjątkowy weekend jesieni – Weekend seniora z kulturą – Przewodnicy z Koła Przewodników Malborskich będą bezpłatnie oprowadzali seniorów 60+ po Zamku w Malborku. Grupy zwiedzających formują się o pełnych godzinach, od godz. 10:00 do 13:00 przed Bramą Główną Muzeum Zamkowego w Malborku (tj. 10:00 – pierwsza grupa, 11:00, 12:00, 13:00 – ostatnia grupa). Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego przynależność do grupy wiekowej 60+ i miejsca swojego zamieszkania.

Akcja 60+ jest częścią programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mającego na celu zaktywizowanie uczestnictwa seniorów w życiu kulturalnym. Z tego tytułu MKiDN ogłosiło pierwszy weekend jesieni – Weekendem seniora z kulturą, podczas którego osoby powyżej 60 roku życia mogą korzystać z atrakcji placówek kulturalnych, które przyłączyły się do akcji MKiDN, w miejscu swojego zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do Muzeum Zamkowego w Malborku!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.