PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Wernisaż wystawy "Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich."

Wernisaż wystawy "Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich."

Zapraszamy na galerię zdjęć z wernisażu wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”, który odbył się 18 września 2021 w Muzeum Zamkowym w Malborku. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. Eduardas Borisovas, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i Julian Franciszek Skelnik, Konsul Honorowy Królestwa Danii, Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka i członkowie Rady MZM: dr hab. Michał Franciszek Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika- Przewodniczący Rady Muzeum, Bogdan Donke i Kazimierz Klawiter, Radny Województwa Pomorskiego. Spotkanie uświetnił koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Scuti Ensamble”.

 

- Jestem wzruszony i jestem dumny. Dumny z zespołu pracowników muzeum, który tę wystawę przygotował w trudnym pandemicznym roku. Miała być otwarta rok temu, ale musiała poczekać – mówił podczas powitania dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

Najnowsza wystawa przygotowana została przez zespół kuratorski, w którego skład weszli: kuratorzy dr Rafał Panfil i Artur Dobry, a także Arkadiusz Dzikowski, dr Daniel Gosk i Justyna Lijka.

 

- Wystawa powstała z pewnego marzenia naszego dyrektora, ale też z marzenia nas, kuratorów wystawy. Najpierw był to projekt bardziej naukowy i tu chylę czoła dla Rafała Panfila, bo dzięki jego wiedzy poświęconej czasom nowożytnym w ogóle do tej wystawy doszło – podkreślał Artur Dobry.

 

Wystawa, którą podziwiać będzie można na zamku w Malborku od 19 września do 31 grudnia 2021r., jest drugą częścią tzw. tryptyku malborskiego, którego wystawa otwierająca „Sapientia aedificavit sibi domum. Państwo krzyżackie w Prusach” uznawana jest za jedną z najciekawszych wystaw zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Celem tryptyku malborskiego jest prezentacja i popularyzacja historii twierdzy malborskiej w sposób nowoczesny, odwołujący się do najnowszych trendów wystawienniczych.

 

Fot. Iwona Orszulak

 

Więcej informacji o wystawie: https://zamek.malbork.pl/wydarzenia/wystawa-regnum-defendo-ense-et-alis-tego-stricto-malbork-w-prusach-krolewskich-od-19-wrzesnia-w-muzeum-zamkowym-w-malborku-793

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.