PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Wernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w Malborku

Wernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w MalborkuWernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w Malborku

Wernisaż wystawy „Wiatr od morza” na Zamku w Malborku

 

Powiało w piątkowe popołudnie 14 czerwca 2019 roku w sali wystaw czasowych na Zamku Wysokim w Malborku. Powiało dobrą literaturą pióra Stefana Żeromskiego, zilustrowaną 20 obrazami wybitnych artystów z Wybrzeża. Kultowa książka autora „Popiołów” i „Dziejów grzechu” – „Wiatr od morza”, wydana po raz pierwszy w 1922 roku, uzyskała, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, swój plastyczny odpowiednik.

 

Zorganizowana w roku ubiegłym wystawa jest wspólnym autorskim dziełem Marszałka Województwa Pomorskiego i Muzeum Narodowego w Gdańsku, którzy zaprosili do współpracy grono artystów-malarzy, stawiając przed nimi trudne zadanie plastycznego zilustrowania poszczególnych rozdziałów literacko wysmakowanej książki. Odsłona malborska wpisuje się w cykl prezentacji tej ekspozycji, zapoczątkowany w roku 2018 w Pałacu Opatów w Oliwie, a następnie kontynuowany w Słupsku i Wejherowie.

 

Specjalną atrakcją wernisażu w Malborku był udział samego Stefana Żeromskiego (w tej roli debiutował pan Piotr Strzelec, znakomicie ucharakteryzowany przez pracownice teatru im. Sewruka w Elblągu), wprowadzającego wernisażowych gości i chętnie pozującego do okolicznościowych fotografii. Wśród przybyłych należy wymienić miedzy innymi: Józefa Sarnowskiego – reprezentanta Województwa Pomorskiego, Władysława Zawistowskiego – dyrektora Departamentu ds. Kultury UMWP, Jarosława Zalesińskiego – dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Conrada Korzeniowskiego; władze miasta Malborka reprezentował wiceburmistrz Tadeusz Wilk.

Honory gospodarza pełnił dyrektor naczelny Muzeum Zamkowego – dr hab. Janusz Trupinda, natomiast merytoryczne wprowadzenie w problematykę ekspozycji stało się udziałem jej gdańskiego komisarza dr. Wojciecha Zmorzyńskiego oraz komisarz z ramienia MZM – kustosz Ewy Witkowicz-Pałka.

 

Z grona twórców malborskiej wystawy należy również wymienić debiutującego z sukcesem w MZM grafika Macieja Bychowskiego oraz konserwator Agnieszkę Ruszkowską odpowiedzialną za bezpieczeństwo eksponatów. Oprawę wernisażową, nawiązującą twórczo do tematyki wystawy, przygotował niezawodny zespół Pań z Ośrodka Konferencyjnego „Karwan”.

 

Wystawa będzie gościć w Malborku do 15 września b.r. Zainteresowani mogą nabyć w muzealnych sklepikach ilustrowane wydanie „Wiatru od morza”, z posłowiem pióra Pawła Huelle.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.