PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wieczór zakochanych na zamku w Malborku

Walentynki na zamku w Malborku


Miłość wplata się w bieg historii od zarania dziejów.
13 lutego (w sobotę) Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wieczór zakochanych - śladami motywów miłosnych, podczas nocnego zwiedzania zamku.


Tego wieczoru otworzymy dla Was podwoje jednego z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pod osłoną granatu nieba podążycie śladem miłosnej symboliki w wielkim, dostojnym zamku. Pośród zamkowych, potężnych murów będziecie świadkami pojedynku dwóch mężów o serce tej jedynej, białogłowy – miłości życia. Podczas zwiedzania do wygrania atrakcyjne nagrody dla Dwojga, ufundowane przez sponsorów wydarzenia:

*Hotel Centrum Malbork
*City Club & Bowling Malbork
*Barka Flisak
*Spa Heldruk
* Restauracja Piwniczka

 

Wspaniałe kolacje dla Dwojga, zniżki, rabaty, kręgle, seanse SPA - to wszystko do wygrania podczas walentynkowego zwiedzania zamku.
 

Moc wrażeń tylko w Wieczór Zakochanych!

Zapraszamy w sobotę, 13 lutego 2016 roku.
Początek wyprawy z przewodnikiem po zamku godz. 17.30.

Bilety wstępu w cenie:
50 PLN/ para
25 PLN/ pojedyncza osoba

do nabycia od czwartku, 4 lutego 2016 roku w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku  oraz w sprzedaży on-line na www.bilety.zamek.malbork.pl
 

Liczba miejsc ograniczona!
 

Spędź romantyczny wieczór w historycznej scenerii malborskiej warowni.

 


Sponsorzy:

       

SPA Heldruk

    
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.