PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / WIZYTA AMBASADORA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

WIZYTA AMBASADORA STANÓW ZJEDNOCZONYCHWIZYTA AMBASADORA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Następnego dnia po wizycie Prezydenta Słowacji, w czwartek 22 maja gościliśmy w Zamku Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego USA w Polsce J.E. Stephena Mulla, który odwiedził Malbork z małżonką Cheryl M. Stephen, synem Ryanem i przyjaciółmi. Wizyta miała charakter nieformalny, jako że pan Ambasador i jego bliscy swoje wolne chwile starają się poświęcać poznawaniu kultury i historii naszego kraju. Goście imponowali rozległą i zarazem głęboką wiedzą o dziejach Polski. Ambasador Mull zresztą włada dobrze naszym językiem. Spotkanie z najwspanialszą twierdzą średniowiecznej Europy stało się jednocześnie bardzo ciepłym, przyjaznym, pełnym skupienia i serdeczności spotkaniem szanownych Gości z gospodarzami zamku. Goście przebywali w naszym Muzeum pod opieką kustosza Marka Stokowskiego.

Ambasador Mull na Twiterze:https://twitter.com/SteveMullUSA/status/469525257779707904

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.