PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku wyróżnione w Konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2020

Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku wyróżnione w Konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2020

Z przyjemnością informujemy, że nasze publikacje Studia Zamkowe T.V-VII wydane nakładem Wydawnictwa Zamkowego w Malborku otrzymały wyróżnienie w 61. edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Najpiękniejsza Książka Roku 2020 w kategorii Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka).

 

Spośród wielu książek zgłoszonych przez Wydawców z całej Polski, nasze wydawnictwa otrzymały dwie nominacje: 

 

Studia Zamkowe T.V-VII w kategorii Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka) – seria
oraz
Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów. Vademecum dla zwiedzających w kategorii Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki.

 

W tym miejscu słowa podziękowania kierujemy do projektantów, dzięki którym również nasze publikacje są dostrzegane i nagradzane: Joannie Jopkiewicz (Grupa Projektor), która zadbała, aby Studia Zamkowe pojawiły się w nowej odsłonie oraz Ryszardowi Bienertowi za projekt Vademecum.

 

Cieszymy się, że po raz kolejny nasze książki zostały zauważone i wyróżnione. Obiecujemy, że zmotywowani tym faktem będziemy starali się, aby wszystkie kolejne wydawnictwa były coraz bardziej twórcze, piękne i nieszablonowe.

 

Dziękujemy i jednocześnie gratulujemy wszystkim Wydawcom i Twórcom nagrodzonych i wyróżnionych publikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.