PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPonad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Wydarzenia / Wystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku

 

W dniach 6 czerwca – 30 września 2021 roku Muzeum Zamkowe w Malborku gości gdańską artystkę współczesną Paulinę Binek, projektującą głównie biżuterie, w której dominującą materią jest bursztyn. Prace artystki przyjmują proste formy, niejednokrotnie inspirowane dziełami sztuki dawnej z terenu Europy, ale również wzorami etnicznymi.

 

Cechą charakterystyczną twórczości Pauliny Binek jest zachowanie naturalnej bryły bursztynu, często nieregularnej i chropowatej, którą łączy z kamieniami półszlachetnymi oraz innymi materiałami pochodzenia naturalnego. Nowoczesny charakter wyrobów podkreśla przez połączenie bursztynu z tworzywami naturalnymi: wełną, bawełną, jedwabiem, sznurkami jutowymi i konopnymi. W twórczości artystki odnaleźć można również obiekty o najwyższej klasie jubilerskiej ujęte w delikatne oprawy ze srebra lub stali, a także ażurowe wzory łączące w sobie formę użytkową, a zarazem przypominające konstrukcje przestrzenne. Artystka tworzy również małe formy rzeźbiarskie oraz obrazy o tematyce marynistycznej, w których stylowo również nawiązuje do sztuki złotniczej.

 

Prace Pauliny Binek odnaleźć można na malborskiej wystawie stałej bursztynu, dziś w salach Zamku Średniego Przyziemia pod Wielką Komturią zaprezentowano dorobek Mistrzyni Rzemiosł Artystycznych w oparciu o najciekawsze z prac, zgromadzono tu 31 eksponatów pochodzących z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Państwowej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, Amber Museum & Laboratory Tomasz Mikołajczyk w Krakowie, a także zbiorów artystki.

 

Naturalność, odwołanie się do pierwotnych wzorów sprawia, że prace Pauliny Binek odnajdują swoje miejsce nie tylko wśród współczesnych trendów w projektowaniu biżuterii, ale również w innych kontekstach: przyrodniczym - poprzez zestawienie z naturalną bryłą bursztynu, mistycznym – odwołując się do magicznych właściwości żywicy oraz historycznym jako reinterpretacja Kunstkamery. Prace artystki mają charakter ponadczasowy, przybierają proste,  nierozbudowane formy, nawiązując do prawzorów sztuki. Jej zmysł kompozycyjny oraz wrażliwość, nadaje bursztynowi – dziełu przyrody – charakter dzieła sztuki. Paulina Binek poprzez oryginalne formy, tytuły prac tworzy kreacje, zapraszając widza do własnej interpretacji – znaczeń, kształtów, odczytywania przedstawień. Użycie wielości i różnorodności materiałów, dopasowanie opraw, które wydobywają naturalne formy bursztynu, jego kolor i struktury w sumie składają się na powstanie biżuterii o oryginalnym, indywidulanym charakterze.

 

Wydarzenie towarzyszy wystawie stałej „Bursztynowe konteksty” oraz jest wstępem do cyklu ekspozycji prezentujących twórczość artystów współczesnych tworzących w bursztynie w oparciu o wybór ich najciekawszych prac.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.