PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Wystawa filatelistyczna: Dawne ziemie krzyżackie w walorach filatelistycznych i dokumentach pocztowych

 

Wystawa filatelistyczna

W dniach od 20 lipca do 02 sierpnia 2010 roku, w ramach obchodów Roku Grunwaldzkiego na Zamku w Malborku, na poddaszu Zamku Średniego odbędzie się wystawa filatelistyczna DAWNE ZIEMIE KRZYŻACKIE NA WALORACH FILATELISTYCZNYCH I DOKUMENTACH POCZTOWYCH. Wystawa ta jest filatelistyczną przygodą związaną z wątkiem pocztowej dokumentacji, funkcjonującej w czasach dawnych oraz współczesnych na dawnych ziemiach  krzyżackich. Odwiedzający wystawę zapoznając się ze zbiorami będą mieli szansę odbyć niezwykłą podróż przez wieki i wzbogacić wiedzę historyczną o dawnych ziemiach krzyżackich. Wśród wystawianych eksponatów można ujrzeć walory filatelistyczne powiązane nie tylko z bogatą historią państwa polskiego, ale również takie, które przedstawiają fakty polityczne, kulturowe i społeczne, które znalazły swe miejsce w dziejach polskich. A wszystko to przedstawione zostanie za pośrednictwem znaków pocztowych w postaci bloków okolicznościowych, całostek pocztowych, arkusików, stempli okolicznościowych i pocztowych oraz innych nośników dokumentacji pocztowej.

Wśród wystawców – właścicieli eksponatów znajdą się znawcy filatelistyki, a wśród nich:

► Regina Zalewska – pracownik Poczty Polskiej S.A. i filatelistka z Torunia
Trąbka – Symbol Poczty na znaczkach Pocztowych Europy
Zbiór przedstawia obraz organizacji poczty w Europie do czasów obecnych i pokazuje różnorodność usług pocztowych wykonywanych przez poczty w Europie na przestrzeni wieków.

► Edward Hadaś – filatelista z Gdańska
Poczty w Gdańsku w Czasach Prus 1466-1871
Zbiór obejmuje korespondencję poczt z i do Miasta Gdańska przez poszczególne rodzaje poczt: posłańcze, miejskie, królewskie, napoleońskie, pruskie i płn.-wsch. Okręgu pocztowego.

► Jan Cisoń – filatelista z Debrzna
Państwo Polskie – Lekcja Historii
Na szczególną uwagę w tym zbiorze zasługują listy dotyczące ważnych wydarzeń w dziejach Polski, w tym list z XVI w. pisany łaciną, a dotyczący regionu kolebki państwowości polskiej – trójkąta Gniezno-Poznań-Pyzdry oraz list Króla Jana Kazimierza z jego własnym podpisem, dotyczący pozwolenia Gdańszczanom budowy Kościoła Karmelitów Bosych w Gdańsku.

► Bernard Jesionowski – pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku i filatelista z Malborka
Poczta na Wlk. Żuławach Malborskich 1722-1945
Zbiór przedstawia walory z obszary Wlk. Żuław prezentujący rozwój sieci pocztowej w latach 1772-1945.
Poczta w Malborku od 1950 Roku
Zbiór obejmuje okres od końca XVI w. do 1950 roku i dotyczy zakresu historii poczty.
Epidemia Cholery 1831 Roku w Regencji Gdańskiej
Walory pocztowe, w tym przesyłki obiegowe niosące znamiona odkażania przesyłek z terenu Regencji Gdańskiej z 1831 roku.

► Jerzy Zimnicki – filatelista z Malborka
Datowniki Okolicznościowe i Stałe Ozdobne w Malborskich Urzędach Pocztowych 1947-2010
Zbiór obejmuje walory pocztowe z lat 1947-2010 powstałe w malborskich urzędach pocztowych.
Motyw Grunwaldu na Znaczkach i Wydawnictwach Pocztowych
Zbiór tematycznie związany z Bitwą pod Grunwaldem.

► Edward Bogdanowicz – filatelista z Gdańska
Symbole Gdańska na Znaczkach Pocztowych
Zbiór przedstawia uniwersalne symbole Gdańska – elementy architektury, znanych faktów politycznych, kulturowych i społecznych, które łączą pokolenia gdańskich dziejów.

► Karol Wyszyński – filatelista z Elbląga
Dzieje Oręża Polskiego
Zbiór przedstawia dzieje militarne państwa polskiego, począwszy od Polski Piastowskiej, aż do końca II Wojny Światowej.
Elbląg
Zbiór tematyczny i dokumentalny dotyczący historii miasta i pocztowych wydarzeń historycznych w Elblągu.

► Kazimierz Czernikowski – filatelista z Elbląga
65 Lat Poczty Polskiej w Elblągu
Zbiór obejmuje okres z lat 1945-2010 i dotyczy 65 lat działalności Poczty Polskiej w Elblągu, niegdyś miasta krzyżackiego.

► Bogdan Wichrowski – filatelista z Elbląga
600-Lecie Bitwy Grunwaldzkiej
Mikołaj Kopernik

Zbiór przedstawia stare zamki, kościoły z okresu XV w.

► Jakub Rydziński – filatelista z Torunia
Mikołaj Kopernik
Eksponat pokazuje jak wybitnym człowiekiem był Mikołaj Kopernik – Obywatel Całego Świata.

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Elblągu i Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zapraszają do obejrzenia zaprezentowanej wystawy filatelistycznej.

NS