PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Wystawa Ludwiki Ogorzelec

Wystawa Ludwiki OgorzelecWystawa Ludwiki OgorzelecWystawa Ludwiki OgorzelecWystawa Ludwiki OgorzelecWystawa Ludwiki Ogorzelec

Wernisaż rzeźby Ludwiki Ogorzelec

 

W sobotnie popołudnie 3 czerwca 2017 roku odbyła się, obok imprez związanych z XXVI Biennale Ekslibrisu Współczesnego, oficjalna odsłona rzeźby Ludwiki Ogorzelec „Spektrum Wieków Średnich”, zrealizowana na terenie dziedzińca Zamku Wysokiego. Otwarcia 105 już ekspozycji z cyklu „Krystalizacja Przestrzeni” dokonał dyrektor Mariusz Mierzwiński. Wśród gości honorowych znalazł się m.in. były marszałek-senior polskiego sejmu – Kornel Morawiecki, przyjaciel „Lutki” jeszcze z czasów „Solidarności Walczącej”. Spośród dawnych założycieli niepodległościowej organizacji przybyli do  Malborka także: Hanna Łukowska-Karniej, Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan z żoną – posłanką Magdaleną Zwiercan. Sylwetkę Ludwiki Ogorzelec i egzegezę estetyczno-filozoficznych aspektów jej dzieł przedstawiła kustosz Zamkowego, Ewa Witkowicz-Pałka, pełniąca funkcję komisarza ekspozycji. Wernisaż uświetniła śpiewem i grą na szklanej harfie Bożena Belcarz, solistka i zarazem dyrygent malborskiego chóru „Lutnia”.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.