PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / WYSTAWA ORĘŻA EUROPEJSKIEGO W NOWEJ ODSŁONIE od 19 maja 2016

baner

 
Jeśli zamek – to militaria. Stała ekspozycja zbiorów zamkowych militariów ZBROJOWNIA MALBORSKA. ORĘŻ EUROPEJSKI OD XI DO XIX WIEKU od 19 maja otwiera swoje podwoje w nowej, bardziej przyjaznej aranżacji.

Na podstryszu wschodniego skrzydła Zamku Średniego prezentujemy niemal wszystkie rodzaje i typy broni, uzbrojenia ochronnego oraz oporządzenia jeździeckiego używanego w Europie od średniowiecza po czasy nowożytne, aż do XIX wieku. Na wystawie zaprezentowanych jest ponad 200 sztuk różnego rodzaju broni i elementów uzbrojenia.
- Na szczególną uwagę zasługują dwa niezwykle rzadkie miecze z XIV wieku z głowniami ozdobionymi majuskułowymi literami, symbolami i różnymi znakami bitymi w tzw. żółtym metalu – opowiada Antoni Romuald Chodyński, opiekun merytoryczny ekspozycji. – Wydaje nam się, że mogły być używane podczas rejz, czyli wypraw krzyżackich przeciw pogańskim Litwinom i Żmudzinom – dodaje kurator.
Innym rarytasem w skali światowej jest bombarda krzyżacka odlana z brązu w działolejni malborskiej przed 1410 rokiem, odnaleziona w ruinach zamku w Kurzętniku. To niewielkie działko o masie ponad 40 kg, ozdobione zostało wizerunkiem Marii z Dzieciątkiem, apotropaicznym emblematem zakonu krzyżackiego i zamku malborskiego.
Ze średniowiecza do czasów nowożytnych przechodzimy przez drewniany pomost, przerzucony nad przeszklonym fragmentem podłogi ukazującym konstrukcje sklepień Sali Siedmiofilarowej. Po obu jego stronach zawieszone są kopie krzyżackich chorągwi zdobytych 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem przez wojska koalicji polsko-litewskiej.
Wśród ręcznej broni ogniowej, czyli palnej, interesujące są bogato ozdobione płytkami z kości strzelby myśliwskie, tzw. cieszynki i dwa pistolety z lufami Petera Dannera z Norymbergii, datowane na lata ok. 1600-1610. Jeden z pistoletów wykonał Georg Birkholz pochodzący z Choszczna na Pomorzu, który prowadził zakład rusznikarski w Norymberdze. Uwagę przykuwają siodła z ormiańskich wytwórni lwowskich, a także zabytek szczególny - stalowy, ażurowy namordnik koński z XVI wieku, jeden z kilku w zbiorach polskich i jeden z kilkudziesięciu w zbiorach światowych.

Na ekspozycję składają się w głównej mierze zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku, uzupełnione o depozyty z Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Kurator merytoryczny: Antoni Romuald Chodyński
Kurator techniczny: Bartłomiej Butryn
Projekt aranżacji: Stage & Design, Sylwia Kochaniec
Realizacja: Kamaro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 


 

1. Miecz półtoraręczny, Europa Zachodnia lub Środkowa, 1. poł. XIV w. MZM/mt/809

 


2. Pistolet półhak z zamkiem kołowym, Peter Danner, Norymberga, ok. 1600 r. MZM/mt/664


 

3. Pistolet z zamkiem kołowym, Georg Birkholz, Norymberga, ok. 1602-1610 MZM/mt/8064. Zamek kołowy do broni myśliwskiej, sygn. Elias Schettl, k. XVII w. MZM/mt/123


 

z

5. Zamek kołowy do broni myśliwskiej, sygn. Erttel, 1702 r., Saksonia ? MZM/mt/124

 


zd

 6. Bombarda krzyżacka z Kurzętnika, Prusy krzyżackie, ok. 1409-1410 MK/M/46

  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.