PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleDarmowy listopad2022Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wystawa: PACIFICA TERRA Prusowie - Słowianie - Wikingowie u ujścia Wisły

24 czerwca 2004 – 15 października 2006

 

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia Wisły

Prezentowana w malborskim zamku wystawa na pierwszy rzut oka wydaje się przypadkowa i mało związana z miejscem eksponowania. Jej podstawowym założeniem jest bowiem archeologiczna prezentacja kultury i gospodarki mieszkańców terenów leżących u szeroko rozumianego ujścia Wisły. Od najdawniejszych czasów była to ziemia niezwykła, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe, kultury i polityczne interesy. Stanowiła ekscytującą mieszankę zwyczajów i kultur. Chronologicznie wystawa obejmuje okres od V-XIII w., od schyłku starożytności po wczesne średniowiecze. W tym czasie dochodzi na prezentowanym obszarze do spotkania Estów/Prusów, Wikingów i Słowian.

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia WisłyWystawa prezentuje materialne ślady tych kontaktów, mozolnie pozyskiwane przez archeologów. Punktem centralnym i niejako osią ekspozycji jest znakomity materiał pozyskany z wykopalisk w Janowie Pomorskim, gdzie odkryto pozostałości po dawnym emporium handlowym Truso. Od ponad dwudziestu lat trwają tam badania, które co roku przynoszą liczne i wspaniałe odkrycia. Dzięki nim dowiadujemy się o skali rozległych kontaktów handlowych i transakcjach tam dokonywanych, poznajemy kulturę materialną i życie codzienne mieszkańców. Poprzez przedmioty pozyskane w trakcie badań archeologicznych uzupełniamy i sprawdzamy wiedzę pozyskaną ze źródeł pisanych, poznając przy tym zamieszkujących tam ludzi. Jest już dziś niemal pewne, że olbrzymią osadę (w latach świetności zajmowała powierzchnię ok. 15-20 hektarów) zamieszkiwali w większości Skandynawowie. Na podstawie najnowszych odkryć można również postawić tezę, że emporium w Truso działało dłużej, niż do tej pory przyjmowano. Było czynne jeszcze w połowie wieku XI. Do tego czasu było absolutnym centrum prezentowanych na niniejszej wystawie ziem. Po jego upadku teren między Wisłą i Pasłęka oraz Zalewem Wiślanym stał się miejscem współistnienia osadnictwa pruskiego i słowiańskiego. Stał się również obiektem zainteresowania ze strony książąt polskich i terenem zrazu pokojowych działań chrystianizacyjnych. W XIII w. do grona zainteresowanych zbrojnym podbojem plemiennych terytoriów Pomezanów i Pogezanów doszedł świeżo sprowadzony na pogranicze mazowiecko-pruskie Zakon NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia WisłyMuzeum w Elblągu i Muzeum Zamkowe w Malborku od wielu lat zajmują się badaniami naukowymi związanymi z problematyką osadnictwa tego regionu. W latach 1980-1990 wspólnie uczestniczyły w projekcie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Pradzieje terenów położonych na wschód od dolnej Wisły, a w latach 1994-1996 w programie Adalbertus, prowadzonym przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie na południowych obrzeżach jeziora Druzno. Wielkim wkładem w poznanie prehistorycznej przeszłości rejonu ujścia Wisły było m.in. zbadanie kompleksu wielkich grodów nadwiślańskich przez zespół archeologów Muzeum Zamkowego w Malborku, natomiast odkrycie i wieloletnie interdyscyplinarne badania wykopaliskowe wikińskiej osady Truso to m.in. dorobek archeologów elbląskich. Na wystawie zobaczymy wyniki tych i innych wieloletnich, żmudnych badań.

 

NS