PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Wystawa pt. ,,Orient Uzbrojenie Perskie, Indoperskie i Tureckie"

zdjecie
 

Malborska zbrojownia powiększa się o kolejną wystawę. Będzie to prawdopodobnie jedna z największych ekspozycji dawnego oręża w Polsce, a może nawet i w Europie. Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Orient. Uzbrojenie perskie indoperskie i tureckie” już w najbliższy piątek, 24 czerwca, o godz. 17.00, na podstryszu wschodniego skrzydła Zamku Średniego.

Zaprezentowane zostaną militaria orientalne: perskie, indoperskie, afgańskie, tureckie i pochodzenia bałkańskiego. Pokażemy niemal wszystkie rodzaje i typy broni oraz uzbrojenia ochronnego występujące w XVI-XIX w.


- Są to przede wszystkim znakomite szable z głowniami wykutymi z bułatu, popularnie zwanego stalą damasceńską. Wiele z tych szabel jest sygnowanych – mówi Antoni Chodyński, kurator wystawy. – Ponadto, w kolekcji są  pancerze, zbroja płytowa, bogato dekorowane hełmy i karwasze, strzelby i rzadki przykład perskiego pistoletu oraz sygnowana broń drzewcowa. Najstarsze  szable pochodzą z 1587-1629 roku


Wszystkie te eksponaty pochodzą z kolekcji Lecha Kobylińskiego. Część z nich została zakupiona przez Muzeum Zamkowe. Druga  trafiła do Zamku w darze.

- Zakup kilkudziesięciu eksponatów oręża wschodniego był pierwszym krokiem większego przedsięwzięcia. Profesor Lech Kobyliński kierując się szlachetnością i chęcią pomnożenia dobra narodowego i polskich zasobów muzealnych, postanowił drugą połowę zbioru oraz swój księgozbiór bronioznawczy przekazać nam nieodpłatnie– mówi Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.


Przekazanie tak cennej prywatnej kolekcji do muzealnych zbiorów państwowych jest współcześnie gestem niezwykle rzadkim. Profesor Kobyliński uznał jednak, że  Muzeum Zamkowe w Malborku jest najlepszym miejscem do przechowywania i prezentowania na wystawie swoich zbiorów gromadzonych przez dziesięciolecia.

wystaw orient

wystawa orient

wystawa orient


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.