PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet

Wydarzenia / Wystawa Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454-1772

Miejsce: Sale nad Infirmerią na Zamku Średnim
Data: od 6 grudnia 2014 roku
 

Wystawa Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454-1772 to ekspozycja o charakterze historycznym, omawiająca długi – ponad trzystuletni – okres dziejów polskiego Malborka.

W 2006 roku zaaranżowano we wnętrzach Infirmerii na Zamku Średnim pomieszczenia, w których eksponowane są w większości zabytki z XVII i XVIII wieku, sygnalizujące czasy polskie w dziejach zamku. Nowa wystawa będzie zatem kontynuacją opowieści uzupełniającej wiedzę o nowożytnym Malborku między 1454 a 1772 rokiem. Dwie daty graniczne są dla jego historii niezwykle ważne. Pierwsza z nich to data wybuchu wojny trzynastoletniej i aktu inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego. Malbork, jak i część miast państwa zakonnego, dzięki II Pokojowi Toruńskiemu z 1466 roku włączony został w granice Rzeczpospolitej. Utworzono Prusy Królewskie, a w ich ramach województwo malborskie, gdzie urzędowali wysocy przedstawiciele administracji koronnej i samorządowej. Zamek malborski stał się arsenałem i rezydencją królewską. Ponad trzy wieki trwał w ramach Rzeczpospolitej jako ważne ogniwo administracji i gospodarki. W 1772 roku – to druga data graniczna – przejmują go Prusacy, którzy na mocy traktatu rozbiorowego zajmują całe Prusy Królewskie oprócz Gdańska.

Wystawa została zlokalizowana w dwóch pomieszczeniach na strychach nad Infirmerią i kuchnią Wielkiego Refektarza, wnętrzach odrestaurowanych w ramach tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i przeznaczonych na działalność ekspozycyjną. Składa się z dziewiętnastu plansz, na których przybliżone są wybrane problemy z dziejów zamku. Wśród nich sprawy dotyczące administracji, gospodarki, gości i rezydentów, stosunków religijnych. Wreszcie burzliwych czasów wojen szwedzkich i wojny północnej. Ważnym elementem są też architektoniczne przemiany zamku i jego otoczenia. Nie zabrakło również omówienia roli miasta Malborka. Materiał ekspozycyjny pochodzi głównie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, są tu ryciny, obrazy olejne, numizmaty, rzemiosło artystyczne oraz rzeźba barokowa. Liczne faksymile dokumentów związanych z zamkiem i miastem pochodzących ze zbiorów archiwów gdańskich i warszawskich, prezentowane w gablotach i na planszach, uzupełniają treść dydaktyczną.

Wystawie towarzyszy katalog, w którym zawarty jest rys historyczny, pełny spis prezentowanych zabytków, faksymilów i reprodukcji oraz wybór źródeł i literatury przedmiotu.

Kurator wystawy: Artur Dobry

 

NS