PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / X Bałtycki Festiwal Nauki

 

Muzeum Zamkowe w Malborku po raz kolejny ma przyjemność uczestniczyć w działaniach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 
Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez Wyższe Uczelnie woj. Pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz naukowe środowiska pozauczelniane.

Ideą przyświecającą tworzeniu festiwalu była chęć udowodnienia szerokiemu społeczeństwu, iż nauka nie zamyka się jedynie w mądrych księgach a obcowanie z nią należy zacząć od najmłodszych lat i kontynuować długo po zakończeniu edukacji. W myśl tej intencji Muzeum Zamkowe przygotowało specjalny program.

W dniach 24 – 25 maja zapraszamy na zajęcia organizowane przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych Gości.

Rok 2012 jest wyjątkowy ze względu na wielkie sportowe wydarzenia – Mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie. Będziemy zatem mieli okazję poznać historię piłki nożnej na Pomorzu oraz czym jest widowisko sportowe.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Festiwalu w Muzeum Zamkowym będzie cieszyła się, podobnie jak w poprzednich latach, dużym zainteresowaniem a jej uczestnicy wzbogaceni o ciekawą wiedzę historyczną wrócą na zamek po kolejne wrażenia naukowe.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Muzeum Zamkowym w Malborku prosimy o kontakt i wcześniejszą rezerwacjętel. /55/ 647 08 57.

UWAGA!  Zmiany w programie!

Program Festiwalu:


CZWARTEK 24 MAJA 2012


9.30, 11.00, 12.30
Archeologia inaczej – Zbigniew Sawicki
10.00, 10.45, 11.30 Pod kluczem – Bartłomiej Butryn
10.00, 11.00 O drzeworycie krok po kroku – Justyna Lijka
10.00, 11.00 Retabulum, szafa czy nastawa? O co chodzi w gotyckich ołtarzach? – Monika Czapska

PIĄTEK 25 MAJA 2012


10.00
 Historia piłki nożnej na Pomorzu – dr Wiesław Wika
11.00 Historia piłki nożnej na Pomorzu – dr Wiesław Wika
 

 

Bałtycki Festiwal Nauk

fot. B.L. Okońscy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.