PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Konferencja spotkania malborskieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / XVIII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2009-2011

Karwan
16-18 listopada 2011

 

XVIII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2009-2011

Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje w dniach 16-18 listopada 2011 roku XVIII Sesję Pomorzoznawczą za lata 2009-2011. Przykładem poprzednich sesji zostaną przedstawione referaty oraz sprawozdania z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych), badań na terenie aglomeracji miejskich, jak również z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenach pod inwestycje liniowe.

Do uczestnictwa w Sesji Pomorzoznawczej zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza jak też wszystkich archeologów interesujących się tym rejonem kraju, a także specjalistów z dziedzin współpracujących z archeologią.

Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach ułożonych według kryterium chronologiczno-kulturowego: pierwszy od epoki kamienia do końca okresu starożytnego oraz okres średniowieczny i nowożytny. Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 20 minut, natomiast komunikatu 10 minut. Do 20 minut przedłuża się czas przedstawienia komunikatu prezentującego wieloletnie badania na omawianym stanowisku wraz z ich podsumowaniem. Istnieje również możliwość zaprezentowania posterów. Materiały te będą mogły być przekazywane później do druku na prawach komunikatu.

 


Pobierz program sesji (pdf)

 

16 listopada 2011 roku, środa

9.00 Powitanie uczestników sesji przez
Mariusza Mierzwińskiego
Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
Zamek Średni – Sala Siedmiofilarowa
przejście do sal

 

Sala A
od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza
Przedzamcze, II piętro Karwanu

 

9.40 dr Marcin Wąs [Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański] – Badania osadnictwa późnopaleolitycznego i mezolitycznego na Pobrzeżu Kaszubskim w latach 2009 – 2011. Referat

10.00 mgr Marcin Dziewanowski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Najnowsze odkrycia na stanowisku nr 5 w Mierzynie w powiecie polickim. Referat

10.20 dr Jacek Kabaciński [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań], prof. dr Thomas Terberger [Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy], dr Agnieszka Czekaj-Zastawny [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków], mgr Jolanta Ilkiewicz [Muzeum w Koszalinie] – Najnowsze wyniki badań archeologicznych na stanowiskach późnomezolitycznym i wczesnoneolitycznym w Dąbkach 9 i 10 oraz neolitycznym Borkowie 1. Referat

10.40 dr Agnieszka Matuszewska, dr Marcin Szydłowski [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński], mgr Aleksandra Wilgocka [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Projekt weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Referat

11.00 dr Katarzyna Pyżewicz [Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu], mgr Marcin Dziewanowski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Wyniki analizy traseologicznej materiałów krzemiennych ze stanowiska Szczecin-Gumieńce nr 17. Referat

11.20 Przerwa na kawę

11.40 dr Przemysław Krajewski [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński] – Nowe perspektywy archeologii epoki kamienia na Pomorzu w świetle badań krajobrazów zatopionych. Referat

12.00 mgr Tomasz Hildebrandt, mgr Agnieszka Górzyńska, mgr Marta Siewiaryn [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Wielokulturowy kompleks osadniczy w Płąchawach, gm. Płużnica, stan. 23 i 26. Komunikat

12.10 mgr Marta Chmiel [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński] – Nowe mapy do badań nad osadnictwem neolitycznym w mezoregionie jezior Miedwie i Płoń. Komunikat

12.20 dr Marcin Szydłowski [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński] – Badania petroarcheologiczne na Pomorzu w latach 2010 – 2011. Referat

12.40 mgr Marcin Dziewanowski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Najnowsze odkrycia na wschodnim brzegu Jeziora Wełtyńskiego. Referat

13.00 prof. UW, dr hab. Ryszard Feliks Mazurowski [Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski] – Niedźwiedziówecki mikroregion obróbki bursztynu ludności kultury rzucewskiej w świetle dotychczasowych badań. Referat

13.20 dr Joanna Gawrońska [Warszawa] – Komponent kultury amfor kulistych na stan. I w Starych Babkach, gm. Stegna. Komunikat

13.30 dr Mikołaj Urbanowski [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński], dr Katarzyna Pyżewicz [Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu], mgr Radosław Szemelak, mgr Michał Adamczyk [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński] – Epoka kamienia na wyspie Wolin. Badania rozpoznawcze i weryfikacyjne. Komunikat

13.40 Dyskusja

14.10 – 15.20 Przerwa obiadowa (Przedzamcze, Przyziemie Karwanu)

15.20 mgr Andrzej Kasprzak [Muzeum w Koszalinie], dr Adam Cieśliński [Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski] – Materiały ludności kultury łużyckiej na wielokulturowym cmentarzysku w Nowym Łowiczu, stan. 2, pow. drawski. Komunikat

15.30 mgr Patrycja Godlewska [Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku] – Co kryje w sobie Góra Czarownic. Olsztynek st. I, gm. loco, woj. warmińsko – mazurskie. Sezon 2008/2009. Komunikat

15.40 mgr Adam Ostasz [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku], dr Bartłomiej Rogalski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Osada z fazy marianowskiej w Troszynie, pow. Kamień Pomorski, stan. 12. Referat

16.00 mgr Mirosław Fudziński [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku], dr Piotr Fudziński [Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku] – Ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku z wczesnej epoki żelaza w Sychowie, gm. Luzino, stan. 2. Referat

16.20 prof. UWM, dr hab. Kazimierz Grążawski [Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, UWM w Olsztynie] – Archeologiczne badania weryfikacyjne na wyspie Jeziora Radomno, gm. Nowe Miasto Lubawskie. Komunikat

16.30 mgr Agnieszka Krzysiak [Muzeum w Lęborku] – Czarnówko, stan. 5, powiat Lębork, wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2009 – 2010 r. Referat

16.50 mgr Andrzej Kasprzak [Muzeum w Koszalinie] – Groby ludności kultury pomorskiej na wielokulturowym cmentarzysku w Miechęcinie, stan. 4, pow. kołobrzeski. Komunikat

17.00 Dyskusja

17.45 Sesja Posterowa (Przedzamcze, I piętro Karwanu)

18.30 Spotkanie koleżeńskie (Przedzamcze, Przyziemnie Karwanu)

 


Sala B
od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych
Zamek Średni – Sala Siedmiofilarowa

 

9.20 mgr Zbigniew Misiuk [Dział archeologii, Narodowy Instytut Dziedzictwa] – Przemiany sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Tartaczną i Panieńską w Gdańsku od XII w. na podstawie badań wykopaliskowych FOZ w Gdańsku prowadzonych w latach 2008 – 2010. Referat

9.40 mgr Zbigniew Misiuk [Dział archeologii, Narodowy Instytut Dziedzictwa] – Przemiany w kulturze materialnej grodu gdańskiego na przykładzie zabudowy i wytwórczości garncarskiej na podstawie wyników badań wykopaliskowych UW i MAG przeprowadzonych przy ul. Czopowej w Gdańsku w latach 2006 i 2009. Referat

10.00 mgr Ewelina Drozd [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Zabytki bursztynowe z terenu grodu i osady, pozyskane podczas badań przy ul. Czopowej i Tartacznej w Gdańsku, w latach 2008 – 2010. Komunikat

10.10 dr Bogdan Bobowski [Antiqua, Wrocław], mgr Paweł Micyk [Antiqua, Wrocław], mgr Patryk Muntowski [Antiqua, Wrocław] – Wyniki badań archeologicznych na wale Plauena w Malborku. Referat

10.30 dr Jadwiga Krystyna Ignaczak-Felińska [Antiqua, Wrocław], dr inż. arch. Maciej Małachowicz [Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej] – Badania architektoniczne na terenie Wałów Plauena Zamku malborskiego. Referat

10.50 dr Grzegorz Żabiński [Archeo – Logos, Siemianowice Śląskie], mgr Patryk Muntowski [Antiqua, Wrocław] – Militaria z badań archeologicznych na wale Plauena w Malborku. Referat

11.10 mgr Daniel Gazda [Fundacja Ureusz, Archeologiczna Misja Pomezańsko – Bałtycka] – Prace archeologiczne oraz projekty konserwatorskie na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim w 2010 roku. Referat

11.30 Przerwa na kawę

11.50 dr Przemysław Kołosowski [Projekt Chwarszczany] – Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych w Dankowie (gm. Strzelce krajeńskie) w latach 2009 – 2010. Komunikat

12.00 mgr Zbigniew Sawicki [Muzeum Zamkowe w Malborku] – Wstępne wyniki badań archeologicznych średniowiecznej osady w Białej Górze stan. 3 w 2011 roku. Komunikat

12.10 mgr Jadwiga Lewandowska [Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie] – Średniowieczny kompleks osadniczy
w miejscowości Starorypin, gm. Rypin w świtle badań archeologicznych prowadzonych w latach 2009 – 2010
. Referat

12.30 prof. UG, dr hab. Beata Możejko [Instytut Historii, Uniwersytet Gdański], dr Waldemar Ossowski [Centralne Muzeum Morskie] – Nowe wyniki badań wraka statku Miedziowiec z XV wieku. Referat

12.50 dr Waldemar Ossowski [Centralne Muzeum Morskie] – Inwentaryzacja wraków na przedpolu portu gdańskiego. Komunikat

13.00 Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa (Przedzamcze, Przyziemie Karwanu)

15.00 mgr Anna Siwiak, mgr Wojciech Siwiak [Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Bydgoszczy] – Badania archeologiczne przy ulicy Długiej 46 w Bydgoszczy, stanowisko 564. Komunikat

15.10 mgr Piotr Błędowski [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Badania archeologiczne na Starym Rynku
w Bydgoszczy, stan. 632.
Referat

15.30 mgr Natalia Grążawska [„Archeolog”, Usługi Archeologiczne] – Badania ratownicze na Starym Mieście
w Nowym Mieście Lubawskim w 2010 – 2011.
Komunikat

15.40 mgr Karolina Stań [Muzeum w Stargardzie] – Badania archeologiczne na Rynku Staromiejskim w Stargardzie (2009 r.). Komunikat

15.50 mgr Karol Kwiatkowski [Muzeum w Stargardzie] – Stargardzkie „Miejsce sekretne”. Późnośredniowieczna latryna odkryta przy ulicy Grodzkiej. Komunikat

16.00 mgr Karol Kwiatkowski [Muzeum w Stargardzie] – Fajki gliniane z badań interwencyjnych przy Odwachu
w Stargardzie.
Komunikat

16.10 mgr Robert Krzywdziński [DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych] – Sprawozdanie z II i III etapu badań archeologicznych przy ul. Chmielnej 73 w Gdańsku w 2011 roku. Referat

16.30 dr Monika Badura [Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański], prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, dr Joanna Święta – Musznicka [Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Uniwersytet Gdański], mgr Katarzyna Pińska [Cerealia Archaeobotanical Services, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Uniwersytet Gdański], dr Joanna Jarosińska [Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański] – Archeobotaniczne ślady użytkowania roślin w dawnym Gdańsku (XI – XIX w.). Referat

16.50 Dyskusja

17.45 Sesja Posterowa (Przedzamcze, I piętro Karwanu)

18.30 Spotkanie koleżeńskie (Przedzamcze, Przyziemnie Karwanu)

 

 

17 listopada 2011 roku, czwartek

 

Sala A
od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza
Przedzamcze, II piętro Karwanu

 

9.00 mgr Kamil Niedziółka [Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański] – Pochówek kultury oksywskiej z cmentarzyska w Czarnówku 5, a kwestia początków kultury oksywskiej w pradolinie Łeby-Redy. Referat

9.20 dr Anna Strobin [Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański] – Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kultury oksywskiej i wielbarskiej w Brzynie, pow. Puck. Komunikat

9.30 dr Anna Strobin [Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański], mgr Adam Ostasz [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Lipiankach, stan. 3, pow. Kwidzyn. Referat

9.50 mgr Andrzej Kasprzak [Muzeum w Koszalinie] – Najnowsze wyniki badań na wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski. Komunikat

10.00 prof. US, dr hab. Jörg Kleemann [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński], dr Piotr Łuczkiewicz [Instytut Archeologii, UMCS w Lublinie], Joanna Münster B.A. [RU Bochum] – Malbork-Wielbark stan. 1, woj. pomorskie– stan badań i perspektywy. Referat w języku niemieckim i angielskim

10.20 mgr Małgorzata Kurzyńska [Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu] – Osada z młodszego okresu wpływów rzymskich w Jaworzu (pow. wąbrzeski), stan. 3. Komunikat

10.30 Przerwa na kawę

11.00 mgr Małgorzata Kurzyńska [Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu] – Podsumowanie badań (2006–2010 r.) na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Linowie (pow. grudziądzki), stan. 6. Referat

11.20 mgr Ewa Fudzińska [Muzeum Zamkowe w Malborku] – Badania na cmentarzysku w Nowym Targu, gm. Stary Targ, stanowisko nr 6. Sezon 2011. Referat

11.40 mgr Ewa Fudzińska [Muzeum Zamkowe w Malborku], dr Piotr Fudziński [Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku] – Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Kobysewie, gm. Przodkowo, stan. 17. Sezon 2010. Komunikat

11.50 dr Sebastian Messal [Römisch-Germanische Kommission DAI Frankfurt/Main], dr Bartłomiej Rogalski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Polsko-niemiecki projekt badawczy Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert. Pierwszy sezon badań – metody, wyniki, oczekiwania. Referat

12.10 dr Alicja Drozd-Lipińska [Zakład Antropologii, UMK w Toruniu], mgr Piotr Pudło, dr Jerzy Sikora, mgr Łukasz Trzciński [Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki], mgr Piotr Wroniecki [Warszawa] – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem, gm. Chojnice, w świetle badań z lat 2009 – 2011. Referat

12.30 Dyskusja

13.00 – 14.10 Przerwa obiadowa (Przedzamcze, Przyziemie Karwanu)

14.10 mgr Arkadiusz Wiktor, mgr Joanna Abramów [Pracownia Archeologiczno i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor/Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR] – Wstępne wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie. Referat

14.30 mgr Sebastian Kalinowski, mgr Barbara Kowalewska [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Prace archeologiczne na obszarze wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Bydgoszczy (stan. 1) w latach 2009 – 2010. Komunikat

14.40 dr Jacek Bojarski, prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Barbara Kowalewska, dr Marcin Weinkauf [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko–pomorskie. Badania w latach 2010 – 2011. Referat

15.00 prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Barbara Kowalewska [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Badania weryfikacyjno–sondażowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bobięcinie, gm. Miastko. Referat

15.20 Przerwa na kawę

15.40 mgr Piotr Błędowski, prof. dr hab. Wojciech Chudziak [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku, gm. Sicienko, stan. 11. Referat

16.00 dr Anna Nierychlewska [BARTA Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Andrzej Bartczak] – Ratownicze badania archeologiczne na osadzie wczesnośredniowiecznej w Jankowie Gdańskim, st. 14, woj. pomorskie. Referat

16.20 prof. dr hab. Marian Rębkowski, dr Andrzej Janowski [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin], mgr Paulina Romanowicz [Zakład Archeologii, Uniwersytet Szczeciński] – Wyniki badań archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Lubinie, gm. Międzyzdroje. Sezony 2008 – 2011. Referat

16.40 dr Andrzej Janowski [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin], dr Przemysław Krajewski [Zakład Archeologii, Uniwersytetu Szczecińskiego] – Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Dobrej koło Nowogardu w 2010 roku. Referat

17.00 Dyskusja

18.00 Nocne zwiedzanie zamku (zbiórka uczestników pod Bramą Główną)

19.00 Spotkanie koleżeńskie (Przedzamcze, Przyziemnie Karwanu)

 

Sala B
„od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych”
Zamek Średni – Sala Siedmiofilarowa

 

9.00 mgr Olga Krukowska [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Szkło witrażowe z Kościoła św. Jana w Gdańsku. Komunikat

9.10 mgr Olga Krukowska [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Późnośredniowieczne naczynia stołowe z Głównego Miasta w Gdańsku. Referat

9.30 mgr Karolina Blusiewicz [Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy], mgr Ireneusz Nazaruk, mgr Michał Starski [Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski] – Przedmieścia czy Wieś Pucka? Badania archeologiczne w pasie skarpy nadmorskiej w Pucku. Referat

9.50 dr Jerzy Łapo [Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie] – Małe miasteczka – większe odkrycia. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Mikołajkach, Giżycku i Węgorzewie. Referat

10.10 mgr Anna Uciechowska – Gawron [Muzeum Narodowe w Szczecinie], mgr Marek Dworaczyk [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin], mgr Maciej Gibczyński [INTERWARE, Szczecin] – Badania archeologiczno – architektoniczne na terenie Starego Miasta w Gryficach. Referat

10.30 mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski [Muzeum w Koszalinie] – Źródła archeologiczne z badań na rynku w Bytowie. Referat

10.50 dr Jacek Bojarski [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Badania archeologiczne w Toruniu na stanowisku 577 (Toruń-Jordanki) w 2011 r. Komunikat

11.00 Przerwa na kawę

11.30 dr Małgorzata Grupa [Instytut Archeologii, UMK w Toruń] – Groby, krypty, kaplice - badania archeologiczne w Gniewie 2009 – 2011. Referat

11.50 mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski [Muzeum w Koszalinie] – Nieznane krypty w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, gm. Polanów. Komunikat

12.00 mgr Renata Wiloch – Kozłowska [Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska] – Wyniki badań w krypcie Fary tczewskiej. Referat

12.20 mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski [Muzeum w Koszalinie] – Pochówki z badań w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie, gm. loco. Komunikat

12:30 dr Michał Krueger [Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu], mgr Marcin Dziewanowski [Muzeum Narodowe w Szczecinie] – Wyniki prac dokumentacyjnych kamieni granicznych z terenu Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Referat

12.50 mgr Agnieszka Górzyńska, mgr Tomasz Górzyński [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Nowożytne cmentarzysko przy budynku dawnego zboru ewangelickiego w Toruniu. Referat

13.10 Dyskusja

13.40 – 14.50 Przerwa obiadowa (Przedzamcze, Przyziemnie Karwanu)

14.50 prof. UMK, dr hab. Krystyna Sulkowska – Tuszyńska, mgr Anna Cicha [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Badania archeologiczno – architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezon 2010). Referat

15.10 dr hab. Marcin Wiewióra [Instytut Archeologii UMK w Toruniu] – Wstępne wyniki badań archeologiczno – architektonicznych zamku w Wąbrzeźnie. Referat

15.30 dr hab. Marcin Wiewióra [Instytut Archeologii UMK w Toruniu] – Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno – architektonicznych w latach 2008 – 2009. referat

15.50 mgr Daniel Gazda [Fundacja Ureusz, Archeologiczna Misja Pomezańsko – Bałtycka] – Badania archeologiczne Archeologicznej Misji Pomezańsko – Bałtyckiej na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2011 roku. Referat

16.10 mgr Ewa Fudzińska [Muzeum Zamkowe w Malborku], dr Grzegorz Żabiński [Archeo – Logos, Siemianowice Śląskie] – Badania archeologiczne w północno-wschodniej części Przedzamcza malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach 2008 i 2010. Referat

16.30 dr Maria Dąbrowska [Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa] – Malbork – Zamek Niski. Badania archeologiczno – architektoniczne po północnej stronie tzw. Ciągu Gospodarczego. Referat

16.50 dr Piotr Fudziński [Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku] – Nowe badania archeologiczne na terenie Starego Miasta w Tczewie w latach 2009 – 2011. Referat

17.10 mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski [Muzeum w Koszalinie] – Pocysterski kościół w Koszalinie
w świetle najnowszych odkryć.
Komunikat

17.20 Dyskusja

18.00 Nocne zwiedzanie zamku (zbiórka uczestników przed Bramą Główną)

19.00 Spotkanie koleżeńskie (Przedzamcze, Przyziemie Karwanu)

 

 

18 listopada 2011 roku, piątek

 

Sala A
od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza
Przedzamcze, II piętro Karwanu

 

9.00 mgr Sławomir Wadyl [Instytut archeologii, UMK w Toruniu] – Badania sondażowo-weryfikacyjne grodzisk
w Ornowie–Lesiaku, gm. Ostróda i Domkowie, gm. Grunwald.
Referat

9.20 prof. UAM, dr hab. Włodzimierz Rączkowski, mgr Łukasz Banaszek [Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu], mgr Lidia Wróblewska [Fundacja Dziedzictwo, Sławno] – Badania teledetekcyjne wybranych grodzisk Ziemi Sławieńskiej. Referat

9.40 mgr Daniel Gazda [Fundacja Ureusz, Archeologiczna Misja Pomezańsko-Bałtycka], mgr Joanna Jezierska [Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku] – Badania archeologiczne Obiektu Warownego w Starym Dzierzgoniu w latach 2010 – 2011. Komunikat

9.50 mgr Daniel Gazda [Fundacja Ureusz, Archeologiczna Misja Pomezańsko-Bałtycka] – Prace archeologiczne Archeologicznej Misji Pomezańsko – Bałtyckiej obiektu warownego w Bogdanach w 2011 roku. Referat

10.10 mgr Joanna Jezierska [Muzeum w Kwidzynie] – Militaria pozyskane w trakcie badań Misji Pomezańsko-Bałtyckiej w latach 2009 – 2011. Referat

10.30 mgr Zdzisława Ratajczyk [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Ciepłem, gm. Gniew, stanowisko 6. Badania 2009 – 2010 rok. Referat

10.50 Przerwa na kawę

11.20 prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Krzysztof Rybka [Instytut Archeologii, UMK w Toruniu] – Problemy badawcze na przykładzie ekspertyzy wczesnośredniowiecznego trzewika pochwy miecza z Bydgoszczy. Komunikat

11.30 mgr Andrzej Kuczkowski, mgr Michał Kulesza [Muzeum w Koszalinie] – Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Bonina, gm. Manowo. Komunikat

11.40 mgr Ewa Fudzińska [Muzeum Zamkowe w Malborku], dr Piotr Fudziński [Tczew] – Badania na wczesnośredniowiecznym grodzisku i osadzie podgrodowej w miejscowości Siwiałka, gm. Starogard Gdański, stan. 1 i 2, w latach 2010 – 2011. Referat

12.00 mgr Adam Ostasz [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Wczesnośredniowieczne grodzisko w Owidzu, pow. Starogard Gdański. Wyniki badań z lat 2008 – 2009. Referat

12.20 mgr Renata Wiloch-Kozłowska [Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch – Kozłowska] – Wyniki badań na wale grodziska gdańskiego przy ul. Grodzkiej 9 i Grodzkiej 19. Referat

12.40 mgr Beata Ceynowa, mgr Ewa Trawicka [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Wczesnośredniowieczne pochewki noży w świetle najnowszych wykopalisk gdańskich. Referat

13.00 Dyskusja i zakończenie obrad

 

Sala B
od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych
Zamek Średni – Sala Siedmiofilarowa

 

9.00 mgr Beata Ceynowa [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Znalezisko renesansowego kaftana skórzanego z badań przy ul. Toruńskiej w Gdańsku. Referat

9.20 dr Waldemar Ossowski, mgr Tomasz Bednasz [Centralne Muzeum Morskie] – Badania wraka z XVIII w. w Martwej Wiśle. Komunikat

9.30 mgr Marta Zochniak [PPKZ S.A. Warszawa o Gdańsk/Usługi Archeologiczne W GRUNCIE... RZECZY] – Zbiorniki garbarskie z badań archeologicznych w Lęborku. Referat

9.50 mgr Przemysław Garlicki [PPKZ Gdańsk] – Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w wybranych punktach murów miejskich i na Placu Spółdzielczym w Lęborku w 2010 roku. Komunikat

10.00 dr Joanna Dąbal [Muzeum archeologiczne w Gdańsku] – Fajki z badań archeologicznych południowej części Wyspy Spichrzów przy w Gdańsku. Referat

10.20 dr Joanna Dąbal [Muzeum archeologiczne w Gdańsku] – Naczynia ceramiczne typu „werra” i „wezer” w świetle badań archeologicznych przy ul. 3-go Maja 9a w Gdańsku. Referat

10.40 mgr Marta Wołyńska [Pracownia Archeologiczna Stratygrafia] – Artefakty krawieckie ze stanowiska przy ul. 3-go Maja 9a w Gdańsku. Referat

11.00 Przerwa na kawę

11.30 mgr Adam Rapiejko [Muzeum Archeologiczne w Gdańsku] – Średniowieczne i wczesnonowożytne uzbrojenie z badań przy ul. Tartacznej w Gdańsku. Referat

11.50 mgr Karolina Czonstke [Wejherowo], mgr Alicja Kujawska[Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański], Maciej Stromski [Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański] – Wybrane zabytki z badań w rejonie ulic Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie i Zbytki w Gdańsku (teatr szekspirowski): plomby, naczynia szklane i kafle. Referat

12.10 mgr Katarzyna Pińska [Cerealia Archaeobotanical Services, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Uniwersytet Gdański], mgr Renata Wiloch-Kozłowska [Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska] – Stanowisko w rejonie ulic: Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie i Zbytki w Gdańsku w świetle badań archeobotanicznych. Komunikat

12.20 mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Aleksander Kwapiński [Lux Arche Pracownia Archeologiczno-Architektoniczna Katarzyna Kaczyńska, Olsztyn] – Nadzory archeologiczne w zespole poklasztornym w Kartuzach w roku 2011. Referat

12.40 Dyskusja i zakończenie obrad
 

NS