PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

W sobotę 6 czerwca br. w dostojnym wnętrzu Sali Siedmiofilarowej Malborskiego Zamku, w obecności licznie zgromadzonych gości, odbyła się uroczystość ogłoszenia werdyktu Jury XXV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego połączona z ceremonią wręczenia nagród i medali laureatom tegorocznego przeglądu.

Jury wybrało na ekspozycję 300 obiektów wyróżniających się najwyższymi walorami artystyczno-warsztatowymi i nagrodziło medalami honorowymi dziewięciu grafików spośród 140 zakwalifikowanych do udziału w wystawie.
Obecność trzech polskich twórców w tym prestiżowym gronie, m.in. Hanny T. Głowackiej i Andrzeja Bortowskiego, świadczy o niezmiennie wysokim poziomie artystycznym polskiego ekslibrisu, który utrzymuje się od wielu lat i który zapewnia polskim grafikom miejsce w światowej czołówce mistrzów tej dziedziny sztuki.
Niespodzianką tegorocznego przeglądu jest obecność wśród laureatów dwóch artystek, które debiutują w malborskim Biennale, są to: Anna Trojanowska (Polska) i Andreia Andrade z Portugalii, kraju dotąd mało znanego w Malborku z osiągnięć w tej dziedzinie. Jury doceniło w twórczości obu artystek indywidualne podejście do formy graficznej księgoznaku i specyficzną estetykę opartą na szlachetnej prostocie, bliskiej sztuce minimalizmu.
Najbardziej utytułowanym grafikiem tegorocznej edycji Biennale jest Shigeki Tomura z Japonii. Grafik otrzymał I Nagrodę regulaminową i został wyróżniony Medalem Honorowym oraz Nagrodą Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków.
Tomura wystawia w Malborku swoje unikatowe miniatury graficzne od blisko 20 lat. Nie ma chyba drugiego artysty spośród znanych nam z Biennale grafików, który z taką pasją jak On, przedstawia świat przyrody. Miniaturowe dzieła mistrza akwaforty ukazują w wielu odsłonach potęgę i witalność natury. To zachwyt autora jej pięknem, ale również pokora wobec żywiołów, które są jej przynależne.
Dzieła mistrza urzekają rozsmakowaniem formy, niezwykłą finezją szczegółów i subtelnym klimatem oraz kunsztem warsztatowym.
Bieżąca ekspozycja zaskakuje ogromną różnorodnością koncepcji artystycznych, bogactwem inspiracji oraz indywidualnym podejściem do matrycy graficznej. 
To wyjątkowa okazja do obejrzenia w jednym miejscu najwybitniejszych dokonań współczesnych wirtuozów tej formy graficznej, pochodzących z różnych krajów i kręgów kulturowych, różniących się wiekiem i temperamentem. 
Ceremonię otwarcia wystawy zaszczyciło w tym roku swoją obecnością blisko 200 gości z kraju i zagranicy, wśród nich około 140 grafików, kolekcjonerów i bibliofilów, którzy uczestniczyli w XII Międzynarodowym Zjeździe Artystów i Kolekcjonerów Ekslibrisu. Wśród dostojnych gości byli, m.in. przedstawiciele dwóch fińskich towarzystw miłośników ekslibrisu: Tauno Piiroinen - Prezydent Exlibris Aboensis oraz Olli Ylönen - Wiceprezydent Suomen Exlibrisyhdistys z osobami towarzyszącymi, 
dr Edward Towpik - Prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, Mieczysław Bieleń - Wiceprezes TBP i Grzegorz Matuszak- Prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Wśród gości oficjalnych był również dr Janusz Janowski -Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka. 
Nagrody tegorocznym laureatom wręczali Mariusz Mierzwiński - Dyrektor Naczelny Muzeum Zamkowego w Malborku i Bogumiła Omieczyńska – kurator wystawy.

Ekspozycja jest prezentowana w dawnym kościele służby krzyżackie p.w. św. Wawrzyńca na Przedzamczu malborskiej warowni, do końca września br.
Wstęp jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy

Bogumiła Omieczyńska 
Kustosz Kolekcji Ekslibrisu

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.