PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamek bije rekordy

Pomóżcie nam pobić rekord!

 

 

Ubiegły rok był dla Muzeum Zamkowego w Malborku wyjątkowy. Zwiedziło go wtedy około 518 000 osób. W tym roku chcielibyśmy, aby ta liczba była jeszcze większa. Pomóżcie nam pobić ubiegłoroczny rekord. Wystarczy do nas przyjechać. Oprócz zwiedzania naszej warowni, na turystów czekają atrakcyjne nagrody.

W weekend 10 -11 września spodziewany się gościa, który przebije ubiegłoroczny wynik. Może to będziesz Ty? Nasz rekordowy gość otrzyma kosz pełen niespodzianek m.in. kolację w naszej zamkowej restauracji „Gothic Cafe by Bogdan Gałązka”.

To jednak nie koniec atrakcji. Polubcie nas na facebooku, a w komentarzu wstawcie zdjęcie miejsca, które najbardziej się Wam u nas spodobało. Wśród wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy 20 najciekawszych, które nagrodzimy.

W sobotę 10 września zapraszamy turystów odwiedzających zamek do wejścia na wieżę. Odpłatność 8 zł zastępujemy w tym dniu symboliczną złotówką. Tego samego dnia możecie również za okazaniem biletu otrzymać 20-procentowy rabat na zakupy w naszych sklepach muzealnych.

Przyjeżdżając do nas nie będziecie rozczarowani. Muzeum Zamkowe to największy gotycki zespół zamkowy na świecie zbudowany z 50 milionów cegieł, o powierzchni ok. 21 hektarów i łącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych. Uważany jest za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka. W żadnym innym muzeum nie można zobaczyć figury pokrytej 300 tysiącami elementów mozaiki czy też 10 kilometrów murów obronnych. To jeden z niewielu zamków, który nigdy nie został zdobyty, a dziś odzyskuje dawną świetność.

Zamek budowany był etapami od początku lat 70. XIII wieku. Początkowo pełnił funkcję jednego z zamków komturskich. W roku 1309 został siedzibą wielkich mistrzów Zakonu. Jako stolica państwa Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zamek stał się głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym a także religijnym. Aż do pierwszej połowy XV wieku Malbork słynął na całym kontynencie jako jedna z głównych baz wypraw krzyżowych na Litwę i Żmudź oraz miejsce spektakularnych zabaw, uczt i turniejów przyciągających do Prus rycerstwo z wielu krajów Europy.

W tej chwili w Muzeum Zamkowe w Malborku dysponuje 23 kolekcjami z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych z nich nalezą zbiory wyrobów z bursztynu, militariów, numizmatów, detalu architektonicznego i rzeźby.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.