PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Zamek w Sztumie otwarty dla zwiedzajacych od 15 maja

Zamek w Sztumie otwarty dla zwiedzajacych od 15 maja

W piątek, 15 maja, brama Zamku w Sztumie otwiera się ponownie dla Zwiedzających.

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego zwiedzanie podlega pewnym ograniczeniom. Wchodząc na Zamek będziemy musieli poddać się badaniu temperatury, zdezynfekować ręce, a następnie poruszać się z zachowaniem przepisanych prawem odstępów. Oczywiście musimy przy tym zakrywać usta i nos maseczką. Jednocześnie na terenie Zamku przebywać będzie mogło 30 osób.

 

Obejrzeć można będzie wystawy czasowe w przyziemiu skrzydła południowego, ale w związku z ponownym otwarciem przygotowaliśmy także coś nowego. Każdy Zwiedzający kupując bilet otrzyma bowiem miniprzewodnik w formie folderu, dzięki któremu będzie mógł samodzielnie zapoznać się z historią Zamku i jego poszczególnych obiektów podążając od punktu do punktu według mapki opatrzonej wyjaśnieniami. Dzięki temu dowiemy się, gdzie była właściwa rezydencja wielkich mistrzów, co pozostało do dziś ze średniowiecznego zamku, jak wysokie były jego wieże i wielu innych interesujących szczegółów, a to wszystko na podstawie najnowszych ustaleń historyków i archeologów.

 

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.