PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - 14 maja

 Zamkowe Kameralia -

 

Data koncertu:      14 maja, godz. 18:00
Miejsce koncertu:  Sala Siedmiofilarowa na Zamku Średnim
Bilety:                   12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy)
                              do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku
                              od poniedziałku  -11 maja 2015
 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku ma zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki klasycznej i jazzowej na pierwszy w tym roku koncert z cyklu Zamkowe Kameralia.

14 maja (czwartek) w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim będziemy gościć Orkiestrę Bałałajkową z Mińska w ramach III Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu.
Dodatkową atrakcją będzie występ chóru LUTNIA z Malborka.

Pobierz program "Zamkowe Kameralia" 14 maja (pdf)

Pobierz plakat "Zamkowe Kameralia" (jpg)

 

Maestro Sergiusz Owodok - dyrygent orkiestry

Sergiusz Owodok jest absolwentem Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej w Mińsku (z wyróżnieniem ukończył dwa kierunki: dyrygentury orkiestrowej oraz akordeonu zdobywając tytuł magistra). W 1996 roku przy tejże uczelni kończy asystenturę (odpowiednik studiów doktoranckich w polskim szkolnictwie wyższym) . W latach 1985-2000 Sergiusz Owodok wykłada w Państwowym Koledżu Muzycznym w Baranowiczach. W tym czasie zakłada kilka różnych orkiestr akordeonowych (na akordeony guzikowe, a także klawiszowe), orkiestrę rosyjskich instrumentów ludowych oraz orkiestrę symfoniczną. Pan Sergiusz Owodok jest wielokrotnym laureatem Ogólnokrajowych Konkursów Zespołów Orkiestrowych. Od roku 2000 pracuje w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku na fakultecie sztuki muzycznej jako docent katedry twórczości ludowo-instrumentalnej. Wykłada następujące przedmioty: «Klasa orkiestrowa», «Dyrygentura», «Orkiestracja», «Aranżacja komputerowa». Jest kierownikiem przedmiotowo-metodycznej komisji dyrygentury orkiestrowej i orkiestracji. Pan Sergiusz Owodok jest autorem wielu aranżacji, orkiestracji i transkrypcji na różne instrumenty i zespoły orkiestrowe. Ma także wiele nagród Rektora Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, a także odznaczeń państwowych.

 
Orkiestra Bałajkowa Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.
Orkiestra Bałałajkowa została utworzona w 1975 roku. Od 2003 roku zespołem kieruje Pan Sergiusz Owodok. Skład orkiestry liczy 40 osób, wśród których są zarówno studenci Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki jak i wykładowcy tejże uczelni. Orkiestra składa się z następujących grup: domry — małe, altowe, basowe (ogółem17 wykonawców), bałałajki— prymy, sekundy, altowe, kontrabasowe (ogółem 9 wykonawców), flet, klarnet, akordeony guzikowe i klawiszowe oraz sekcja perkusyjna. W repertuarze orkiestry jest ponad 150 utworów w różnych stylach i gatunkach muzycznych. Zespół prowadzi aktywną działalność koncertową i bierze częsty udział w festiwalach krajowych i międzynarodowych. W 2014 roku Orkiestra Bałałajkowa odniosła wielki sukces w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim, dając serię koncertów w ramach XLVIII Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie oraz X Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.


Program  koncertu:
1. P. Czajkowski. Taniec błaznów z muzyki dla wiosennej bajki A. Ostrowskiego «Snieguroczka»
2. А. Mosołow. Fantazja na temat rosyjskiej pieśni ludowej «Wieczernij zwon» (Wieczorny dzwon)
3. I. Dunajewski-А.Cygankow. Oj, cwietiot kalina (Kwitnie kalina)
4. А.Cygankow. Introdukcja i czardasz.
5. W. Gorodowskaja. Walc rosyjski.
6. W. Semenow. Fantazja muzyczna Kalina krasnaja ku pamięci W. Szukszyna (Kalina czerwona).
7. W. Gorodowskaja. Sztuka koncertowa na temat rosyjskiej piosenki ludowej Wyjdu na ulicu (Wyjdę na dwór)
8. W. Gorodowskaja. Wariacje koncertowe na temat rosyjskiej piosenki ludowej Kalinka malinka.
9. S. Ledowski. Fantazja na temat kazackiej piosenki ludowej Cziornyj woron (Czarny kruk). 10. C. Orff. „O fortuna” z kantaty „Carmina Burana” na chór i orkiestrę.

V.S. – DEMO:
https://www.youtube.com/watch?v=V7pgARRVRnI
https://www.youtube.com/watch?v=NlGgyE6dUGQ
https://www.youtube.com/watch?v=uHvLFE9k0FU
https://www.youtube.com/watch?v=m3nc4ilOSgE

 

Pobierz program "Zamkowe Kameralia" (pdf)

Pobierz plakat "Zamkowe Kameralia" (jpg)


 


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki


 

Partnerzy:


 

Patroni medialni:

     

          

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.