PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - 17 grudnia

chór MUNDUS CANTAT

 

Data koncertu:          17 grudnia, godz. 18:00
Miejsce koncertu:       Sala Kapitulna - Zamek Wysoki
Bilety:                        12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy)
                                  do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku,
                                  od poniedziałku - 14 grudnia 2015

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku mają zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki klasycznej i jazzowej na ostatnie w tym roku Zamkowe Kameralia.

17 grudnia (czwartek) w Sali Kapitulnej na Zamku Wysokim wystąpi przed Państwem Chór Festiwalowy Sopockiej Szkoły Wyższej przy Międzynarodowym Festiwalu MUNDUS CANTAT.

Chór Festiwalowy Sopockiej Szkoły Wyższej przy Międzynarodowym Festiwalu MUNDUS CANTAT powstał w sierpniu 2009 roku. Jako kameralny chór mieszany, wykonuje różnorodny repertuar od muzyki dawnej po współczesną, a także muzykę rozrywkową i filmową. Chór odbył tournee artystyczne po Meksyku, Serbii, Kolumbii, wziął udział w wielu festiwalach chóralnych w Czechach (Grand Prix), Italii (dwa brązowe dyplomy) oraz Polsce (Chełmno 2013 - złote pasmo, Gdańsk 2015 – srebrny dyplom).

W październiku 2012 roku pod Swoje skrzydła zespół przyjęła prężnie rozwijająca się Sopocka Szkoła Wyższa, uczelnia która oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury.

W lipcu 2013 roku chór zdobył swoje pierwsze Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. A. Dvoraka w Pradze.

W sierpniu tego roku kierownictwo artystyczne przejęła Beata Wróblewska, adiunkt w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrze Dyrygentury Chóralnej. Pod Jej dyrekcją we wrześniu tr. chór zdobył kolejne dwa srebrne dyplomy oraz 3. nagrodę na festiwalu w Llioret de Mar (Hiszpania).
Chór Mundus Cantat jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT, którego cztery odsłony organizuje w Sopocie i Gdańsku- www.munduscant.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.