PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA 2017

Muzyka z filmów rodem

 

Najbliższy koncert to gratka nie tylko dla fanów muzyki, ale i dla kinomanów. Już teraz warto kupić  bilet na koncert muzyki filmowej „Scent of a Woman”(„Zapach kobiety”) w wykonaniu Baltic String Quartet, który odbędzie się 23 marca (czwartek) o godz. 18 w przyzamkowym Karwanie.

 

 

Baltic String Quartet to Tomasz Diakun, Sylwia Kolińska, Tomasz Pozorski, Kamila Pietrzak. Zespół istnieje już 10 lat. Tworzą go absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie związani z Filharmonią Bałtycką i Teatrem Muzycznym. Połączyła ich wspólna pasja, szerokie spojrzenie na sztukę i poczucie humoru. Muzycy spełniają się zarówno w projektach typowo klasycznych jak i bardziej nowatorskich. Włączają do repertuaru muzykę kameralną, rozrywkową, jazzową oraz elementy kabaretu.

 

Zespół ściśle współpracuje z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki. Wspólnie z towarzystwem stworzyli dwa projekty muzyczne odbywające się w galerii GTPS:

„Niedzielne spotkania z muzyką 13:13” i letnie koncerty „Klasyka nocą”. Członkowie grupy są także pomysłodawcami i producentami nietypowego cyklu koncertów: Chillout Classic. Są to sesje relaksacyjne z muzyką klasyczną, odbywające się cyklicznie w restauracji Miasto Aniołów w Gdańsku. Ciekawostką tego projektu jest to, że widownia słucha kwartetu w kompletnych ciemnościach, leżąc na sofach, leżakach plażowych a nawet na podłodze.

 

W maju 2015 r. wydali płytę  z muzyka filmową „Scent Of a Woman” („Zapach Kobiety”). I to właśnie ten materiał zostanie zaprezentowany malborskiej widowni 23 marca (czwartek) o godz. 18 w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowego, ul. Starościńska 1. Na koncert złoży się 14 słynnych tematów filmowych zaaranżowanych na potrzeby zespołu głównie przez obydwu Tomaszów, członków kwartetu.

 

- Płyta to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim opowieść o kobiecie. „Zapach kobiety” to dla nas najróżniejsze emocje w życiu kobiety. Są tu: żarliwa miłość, zazdrość, oczekiwania, wahania nastrojów. Materiał został zrealizowany przez Jacka Puchalskiego w Radio Gdańsk – tłumaczą muzycy z Baltic String Quartet.

 

Koncert poprowadzi Tomasz Diakun, pierwszy skrzypek kwartetu, który ze swadą opowie o muzyce, kompozytorach, a także ciekawostki o filmach i aktorach.
Bilety na to wydarzenie już teraz można kupić w kasach Muzeum Zamkowego. Cena jednego biletu wynosi15 zł, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz emeryci ważną legitymację płacą 10 zł. Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.

 

Program koncertu:

1. Carlos Gardel - Tango „Por una Cabeza” z filmu „Zapach kobiety” (1992)

2. Harold Arlen - „Over the rainbow” z filmu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” (1939)

3. Vincent Youmans - „Tea for two” z musicalu „No, No, Nanette” (1925)

4. Herman Hupfeld - „As time goes by” z filmu „Casablanca” (1942)

5. Ennio Morricone – „Obój Gabriela” z filmu „Misja” (1986)

6. Nino Rota – Temat miłosny z filmu „Ojciec chrzestny” (1972)

7. Jacob Gade - Tango „Jalousie” z filmu „Son of Zorro” (1925)

8. Henry Mancini - „Moon River” z filmu Śniadanie u Tiffany'ego(1961)

9. Henry Mancini – „Różowa Pantera” (1963)

10. Hubert Giraud – „Pod dachami Paryża” (1950)

11. James Horner - „My heart will go on” z filmu „Titanic” (1997)

12. Scott Joplin - „The Entertainer” z filmu „Żądło” (1973)

13. Wojciech Kilar - Walc z filmu „Ziemia obiecana” (1975)

14. Astor Piazzolla - „Oblivion” z filmu „Henryk IV” (1984)

Zapraszają Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.