PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA 2018 Kapela Non Grata

ZAMKOWE KAMERALIA 2018 Kapela Non Grata

 

Zapraszamy 22 lutego (czwartek), na godz. 18, do przyzamkowego Karwanu. W ramach "Zamkowych kameraliów" organizowanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie OŚ, odbędzie się koncert "Miłość i jej pragnienie w dawnej muzyce instrumentalnej" w wykonaniu Kapeli Non Grata. Bilety w cenie 15,00 zł normalny i 10,00 zł ulgowy do nabycia w kasach muzeum oraz na www.bilety.zamek.malbork.pl.


Zespół Kapela Non Grata powstał w 2017 r. jako synteza pasji i działalności artystycznej muzyków związanych z regionem kujawsko-pomorskim. Grupa wykonuje muzykę dawną na kopiach instrumentów historycznych w oparciu o dziedzictwo zasad muzyki wieków przeszłych. Repertuar Kapeli obejmuje przede wszystkim muzykę z czasów średniowiecza, renesansu i baroku, a oparty jest o kompozycje polskie i europejskie.

Jak podkreślają sami muzycy, celem przyświecającym działalności zespołu jest sukcesywne poszukiwanie i włączanie w repertuar muzyki dawnej związanej z ziemiami obecnego województwa kujawsko-pomorskiego i przywrócenie zapomnianych utworów w unikatową przestrzeń zabytków Pomorza i Kujaw. W ciągu niespełna roku działalności zespół wystąpił m.in. na zamkach w Gniewie i Golubiu-Dobrzyniu, będąc tamże gospodarzem festiwalu „Nadworny lutnista Królewny Anny Wazówny”.

Trzon Kapeli non grata stanowią: Tomasz Kurjata i Tomasz Leszczyński, studenci klas instrumentów dawnych na Akademii Muzycznej w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Pola Berensdorff, gitarzystka związana z Akademią Muzyczną w Gdańsku. W zależności od potrzeb repertuarowych, Kapela Non Grata występuje również w powiększonej obsadzie. Członkowie zespołu doskonalą swoje umiejętności na kursach mistrzowskich i sympozjach pod okiem utytułowanych wykonawców muzyki dawnej. Grają również na instrumentach współczesnych i prowadzą szeroko zakrojoną działalność pedagogiczną.

Nazwa Kapela Non Grata jest oddaniem hołdu królewnie Annie Wazównie, starostce golubskiej i brodnickiej, wielkiej mecenasce kultury, spoczywającej w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Anna Wazówna, siostra i najbliższa osoba Króla Zygmunta III Wazy, została za życia odsunięta od dworu królewskiego, tworząc na uboczu ziemi dobrzyńskiej ważny ośrodek kulturalny. W spuściźnie po królewnie pozostał m.in. przebudowany zamek w Golubiu-Dobrzyniu, z którym ściśle współpracuje zespół Kapela Non Grata.

Ten wyjątkowy koncert odbędzie się 22 lutego (czwartek) o godz. 18 w przyzamkowym Karwanie przy ul. Piastowskiej. Bilety są do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego. Cena jednego biletu wynosi 15 zł, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz emeryci z ważną legitymacją płacą 10 zł. Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.


 

Program koncertu

1. Toccata arpeggiata - Girolamo Kapsberger

2. Georg Friederich Haendel – Lascia ch'io pianga

3. Johann Sebastian Bach – Adagio BWV 1056

4. Alessandro Piccinini - Chiaccona in partie variate

5. Wojciech Długoraj - Villanella i Fantazja na jej temat\

6. A Division upon a Ground by Mr John Banister

7. John Dowland – Come Again

8. Henri Dumont – Allemanda

9. John Dowland – Can She Excuse my Wrongs

10. Santiago de Murcia - Canarios

11. Tobias Hume – Pollish Ayre

12. Petrus Wilhelmi – O felicem genitricem

13. Guillaume De Machaut – Douce Dame Jolie

14. Guillaume De Machaut – Se quanque amours

15. Guiraut d'Espanha – Ben Volgra


 

O muzykach

Pola Berensdorff - monochord, psałterium, bęben obręczowy, gitara barokowa, kastaniety. Studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie gitary Emilii Majewskiej, wielokrotna laureatka nagród w konkursach gitarowych. Łączy pasje muzyczne z zamiłowaniem do konserwacji zabytków - z końcem lutego broni dyplom konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Tomasz Leszczyński - viola da gamba, cytra, kontrabas. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie kontrabasu. Obecnie studiuje violę da gamba w tej samej uczelni na wydziale muzyki dawnej.

 

Tomasz Kurjata - lutnia średniowieczna, lutnia renesansowa, lutnia barokowa, teorba, gitara barokowa. Absolwent Akademii Muzycznych w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy. Obecnie studiuje na Wydziale Instrumentów Historycznych w Poznaniu. Założyciel i pierwszy dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu, Kowalewie Pomorskim i Ciechocinie. Jest też kierownikiem artystycznym odbywającego się regularnie od trzech lat Festiwalu "Nadworny Lutnista Królewny Anny Wazówny" na Zamku w Golubiu.


 

O projekcie

Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. Projekt jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.

Obecnie Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ i Muzeum Zamkowe w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.