PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA 2018 NA MARZEC... ORTALION

ZAMKOWE KAMERALIA 2018 NA MARZEC... ORTALION

15 marca (czwartek), o godz. 18, w Muzeum Zamkowym w Malborku ( Karwan), wystąpi trójmiejski Ortalion.

Ortalion jest formacją, która skutecznie podbija muzyczny rynek zachodni oraz azjatycki. Podczas koncertu w Malborku zespół będzie nagrywał płytę, która w założeniu ukaże się poza granicami naszego kraju trafiając m. in. do egzotycznych zakątków świata, co stanowi doskonałą reklamę dla Malborka.

Koncerty zespołu są zawsze przygotowywane z dużą pieczołowitością, zarówno w warstwie muzycznej, jak i wizualnej. Zwykle odbywają się w miejscach starannie wybranych, bliskich zainteresowaniom i ogólnej wrażliwości muzyków.

Ortalion to autorski projekt Cezarego Morawskiego, pianisty, klawiszowca i kompozytora, znanego z działań w wielu różnorodnych formacjach muzycznych (m. in. Apteka, Groovekojad, Lipali, IMTM, Behemoth). W skład grupy wchodzą doświadczeni instrumentaliści, wywodzący się z szeroko rozumianej trójmiejskiej sceny alternatywnej oraz formacji funkowych i jazzowych:

Cezary Morawski - projekt muzyczny, syntezatory,

Jacek (Jacques) Brzeziewicz - gitara basowa,

Piotr Majka – perkusja,

Robert Jakubiec - trąbka (Young Power),

Marcin Otłowski - saksofon barytonowy i altowy,

Jacek Stromski - instrumenty perkusyjne, sampler (także m.in. Apteka, Kury) oraz

Rafał Chomik – artwork & VJ.

 

W 2016 r. nakładem krakowskiego wydawnictwa Audio-Cave ukazał się debiutancki album grupy w formie CD oraz w wersji winylowej. Czarny krążek zespołu miał swoją komercyjną premierę na ubiegłorocznym warszawskim Audio-Show, gdzie materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz wystawców.


 

Obecnie, poza promocją materiału z pierwszego albumu, zespół kończy przygotowania związane z prezentacją utworów z nowego wydawnictwa, którego premiera odbyła się w połowie listopada ubiegłego roku. Album ten zajął piąte miejsce w rankingu 140 płyt wydanych w 2017 r. w Trójmieście.

 

Muzyka jest chętnie grana w stacjach radiowych. Można ją usłyszeć w Radiu Gdańsk, Radiu Malbork, Off Radio Kraków, Radio Sopocki, a także radiowej Dwójce i Trójce i RMF Classic.

 

Bilety są do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego oraz przez internet https://bilety.zamek.malbork.pl/. Cena jednego biletu wynosi 15 zł, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz emeryci z ważną legitymacją płacą 10 zł. Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.


 

O projekcie

Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. Projekt jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.

Obecnie Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ i Muzeum Zamkowe w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.