PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - 22 lipca 2013

 

Spires Youth Orchestra – 22 lipca 2013, Przyziemie Karwanu, godz. 18:00
 
Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat – organizatorzy cyklu Zamkowe Kameralia – już dzisiaj zapraszają na kolejny koncert. Tym razem w poniedziałkowy wieczór 22 lipca będzie można posłuchać klasycznej muzyki w wykonaniu angielskiej Spires Youth Orchestra.

Po raz kolejny publiczność może spodziewać się wielu atrakcji, które zapewni ponad 40-osobowa orkiestra z Coventry, którą dyryguje Colin Touchin.
 
 
Spires Youth Orchestra powstała w 2005 r. Tworzą ją młodzi instrumentaliści do 21 roku życia.
W programie koncertu, który odbędzie się w Przyziemiu Karwanu 22 lipca (poniedziałek) o godz. 18:00 jest muzyka klasyczna. Wśród kompozycji, które zagrają w Malborku, znajdują się utwory m.in. Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha oraz Fryderyka Chopina, a także współczesnego polskiego kompozytora, Henryka Mikołaja Góreckiego. Zapowiada się więc bardzo zróżnicowany repertuarowo letni wieczór.

 

Koncertem w Malborku Spires Youth Orchestra rozpoczyna tournée po Polsce. W kolejnych dniach młodzi muzycy wystąpią w Sopocie i w Gdańsku.

Bilety na malborski występ w cenie 12 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy dla uczniów, emerytów i rencistów) są do nabycia w kasie Muzeum. Dzieci do lat 7 - wstęp wolny.

Partnerem organizatorów w przygotowaniu tego koncertu już po raz kolejny jest Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku - dziękujemy!

Zapraszamy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.