PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Konferencja spotkania malborskieNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - 24 i 25 kwietniaMuzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku ma zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki klasycznej i jazzowej na "Zamkowe Kameralia" 2014.

Już w kwietniu mamy dla Państwa dwa fantastyczne koncerty: 24 i 25 kwietnia 2014. Repertuar przedstawia się następująco:

24 kwietnia 2014 (czwartek) Orkiestra Symfoniczna i Orkiestra Cymbałowa z Mińska/ występ Orkiestry Młodych Talentów w ramach II Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu/

25 kwietnia 2014 (piątek)  Bernard Maseli „ MaBaSo Trio” - koncert jazzowy

***

24 kwietnia 2014 - Orkiestra Symfoniczna i Orkiestra Cymbałowa z Mińska
w ramach II Festiwalu Kultury Białoruskiej

Miejsce koncertu: Przyziemie Karwanu, Muzeum Zamkowe w Malborku, godz. 18:00
Bilety: normalny 12,00 PLN, ulgowy 7,00 PLN


 II Festiwal Kultury Białoruskiej

Program Państwowej Orkiestry Młodych Talentów Republiki Białoruś (orkiestra symfoniczna)
Dyrygent — Nikołaj Makarewicz

1. Piotr Czajkowski. Symfonia №1, II część
2. Piotr Czajkowski. Taniec hiszpański z baletu "Jezioro łabędzie"
3. Piotr Czajkowski. Intermezzo ze suity №1
4. Katarzyna Szymanowicz. "Magiczny las", "Zamek czarownicy" na orkiestrę symfoniczną
5. Stanisław Moniuszko. Mazurek z opery "Halka"
6. Igor Jankowski. Rapsodia na akordeon guzikowy i orkiestrę symfoniczną (III część Allegro). Solista — Sergiusz Gładkij. Premiera.
7. Ludwig van Beethoven. Uwertura koncertowa "Coriolan" op. 62.
8. Stanisław Moniuszko. Wybrane romanse w przełożeniu na orkiestrę symfoniczną.

Program Państwowej Młodzieżowej Orkiestry Cymbałkowej
Dyrygent — Sergiusz Gładki

1. Dmitriusz Smolski. Uwertura №3.
2. Genadiusz Jermoczenkow. "Wianek Eufrozyny Połockiej"
3. Aleksander Borodin. Tańce połockie z opery "Kniaź Igor"
4. Andrzej Babajew. Rapsodia koncertowa.
5. Igor Jankowski. Ekspromt na akordeon guzikowego i orkiestrę. Solista — Sergiusz Gładkij
6. Mikołaj Rizol — Sergiusz Gładkij. Czardasz na akordeonu i orkiestrę cymbałową. Solista — Sergiusz Gładkij
7. Aleksander Cygankow. Wariacje na tem. pieśni cygańskiej "Мар-Дяндя"
   Solistka — Laureatka Republikańskiego konkursu imienia Józefa Żinowicza — Alina Sawicka
8. Wiktor Łyskowiec. Koncertowa uwertura "Rosyjskie melodie ludowe"
9. Wiktor Łyskowiec, Koło Ukraińskie.

Repertuar obydwu orkiestr wynosi 130 min.

http://www.youtube.com/watch?v=C5bokjsV7iA
http://www.youtube.com/watch?v=gtCPhQ56dLo
http://www.youtube.com/watch?v=uLdGLdqK188

Pobierz program Koncertu Młodych Talentów (doc) - tutaj
Pobierz plakat II Festiwalu kultury białoruskiej (pdf) - tutaj

Orkiestra Młodych Talentów z Mińska 
fot. archiwum zespołu


Historia Festiwalu 
Kultury Białoruskiej

Początki Festiwalu Kultury Białoruskiej sięgają 2010 roku. Pomysłodawcą i założycielem tej imprezy kulturalnej jest białoruski kompozytor polskiego pochodzenia pan Igor Jankowski (http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Jankowski) obecny dyrektor artystyczny FKB na Pomorzu, który po emigracji do Polski poświęcił się działalności organizacyjnej i artystycznej. Początkowo sprowadzane przez Igora Jankowskiego zespoły z Białorusi występowały w ramach Międzynarodowych Festiwali Organowych w województwie zachodniopomorskim (2011-2012). Był to okres owocnej współpracy z Filharmonią Koszalińską im. Stanisława Moniuszki oraz z profesorem Bogdanem Narlochem. W kwietniu 2013 roku Igor Jankowski po raz pierwszy organizuje Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu z siedzibą w Bolszewie. Do Polski w ramach festiwalu zaprasza Państwową Orkiestrę Młodych Talentów Republiki Białoruś pod batutą wybitnego dyrygenta Nikołaja Makarewicza. Dziesięciodniowa tura koncertowa po różnych miastach województwa pomorskiego kończy się wielkim sukcesem. Pozytywne recenzje i relacje z koncertów ukazują się w gazetach, w Internecie i w telewizji. Stopniowo zawiązują się nowe kontakty z polskimi instytucjami oświaty i kultury, napływają liczne propozycje twórczej współpracy, co mobilizuje Igora Jankowskiego do poszerzenia „oferty” festiwalowej i do podjęcia starań o nadanie imprezie cyklicznego charakteru. Na tym etapie ważnym wydarzeniem staje się spotkanie Igora Jankowskiego z władzami Gminy Wejherowa. Pracownicy Referatu Oświaty i Spraw Społecznych z wielkim entuzjazmem przyjmują przedstawiony plan współpracy, który później przerasta w rozległy projekt artystyczny. Zgodnie z przyjętymi zasadami partnerstwa Wójt Gminy Wejherowo zostaje głównym organizatorem Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, obejmując administracyjna i materialną opieką cały proces organizacyjny, a Igor Jankowski zostaje dyrektorem artystycznym.
 

Orkiestra Młodych Talentów z Białorusi
fot. archiwum zespołu

 
Państwowa Orkiestra Białoruskich Instrumentów Ludowych
(obecnie Państwowa Młodzieżowa Orkiestra Cymbałowa) – wyjątkowe zjawisko w narodowej kulturze muzycznej tego kraju. Początki zespołu sięgają lat 30-tych XX wieku, kiedy to profesor Józef Żynowicz założył przy Filharmonii Narodowej w Mińsku pierwszą profesjonalną Orkiestrę Białoruskich Instrumentów Ludowych. Następnie zespół ten prężnie się rozwijał aż do momentu wybuchu II Wojny Światowej. Po wojnie wraz z odbudową kraju rozpoczyna się odrodzenie inicjatyw kulturalno-oświatowych, związanych z bytem i etosem ziemi białoruskiej. Akcjom tym towarzyszy powstanie nowych zespołów folklorystycznych, kółek literackich, organizacji patriotycznych oraz niezależnych wydawnictw publicystycznych. Myślą przewodnią ruchu narodowego jest niepodległość państwa białoruskiego. W tym okresie powstaje między innymi Państwowa Młodzieżowa Orkiestra Cymbałowa przy Koledżu Muzycznym im. Michała Glinki. U początków założenia orkiestry (koniec lat 50-tych) stoi pani profesor Benigda Mackiewicz. Przez długie lata pracy z zespołem p. Mackiewicz zdołała wyprowadzić go na niezwykle wysoki poziom artystyczny, co potwierdzają liczne zwyciężała w ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursach orkiestrowych, a także licznych festiwalach. W latach 60-tych orkiestrą kierował znany działacz sztuki ludowej G. Życharew. Jedną z głównych jego zasług była rozbudowa instrumentarium zespołu oraz utworzenie biblioteki oryginalnych dzieł na orkiestrę cymbałową. W różnych okresach orkiestrą kierowali również tacy dyrygenci jak: Michał Obrażewicz, Aleksander Szałamow, Mikołaj Gopejew, Tamara Panasiejenko, Helena Degtiariowa, Włodzimierz Ryżkow, Dmitrij Kuprijaniuk, Władzimir Czernikow. Obecnie kierownikiem i dyrygentem zespołu jest absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej – mgr Sergiusz Gładkij. Repertuar orkiestry jest niezwykle różnorodny. Ważne miejsce zajmują w nim arcydzieła z światowej sztuki muzycznej (są to zazwyczaj transkrypcje oraz przełożenia). Jednak misją orkiestry jest wykonanie i kultywowanie oryginalnych utworów, napisanych specjalnie dla orkiestry cymbałowej. Wśród nich są opusy białoruskich kompozytorów takich jak: Eugeniusz Glebow, Gennadij Jermoczenkow, Wiaczesław Kuzniecow, Walerij Gołowkom, Wiktor Łyskowca i inni. Białoruś pozostaje jedynym państwem Europie, które wspiera finansowo naukę gry na instrumentach ludowych na wszystkich szczeblach kształcenia muzycznego ( zaczynając od szkół muzycznych I stopnia aż po Akademie Muzyczne).
 

Orkiestra cymbałowa z Białorusi
fot. archiwum zespołu

 

Noty biograficzne dyrygentów:

Maestro Nikołaj Makarewicz
urodził się 19 grudnia 1971 roku w Mińsku. Ukończył tam Koledż Muzyczny im. Michała Glinki w klasie klarnetu prof. N. J. Łosiewa oraz Białoruską Państwową Akademię Muzyczną w klasie klarnetu prof. I. L. Briczikowa i dyrygentury w klasie prof. A. P. Sosnowskiego. Począwszy od 1991 roku Nikołaj Makarewicz pracuje na stanowisku solisty w Białoruskim Państwowym Teatrze Muzycznym, a w roku 2002 podejmuje studia podyplomowe w zakresie dyrygentury orkiestrowej, które kończy z wyróżnieniem w 2007 roku. Nikołaj Makarewicz jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Witolda Lutosławskiego (X 2006). W 2004 roku wystawiona przez niego sztuka „Buratino BY” otrzymała Grand Prix na III Międzynarodowym Teatralnym Festiwalu w Mińsku. Od 2007 r. Nikołaj Makarewicz pracuje na stanowisku II dyrygenta w Białoruskim Państwowym Teatrze Muzycznym oraz na stanowisku głównego dyrygenta i dyrektora artystycznego Białoruskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej. W ciągu kilku lat Nikołaj Makarewicz wystawił tak znane spektakle jak „Giselle” Adolpha Adama, „Don Kichot” Ludwiga Minkusa, „Bajadera” Imre Kálmána, „Kubek wody” Włodzimierza Kondrusiewicza i wiele innych.
W 2008 roku Nikołaj Makarewicz brał udział w Międzynarodowych Warsztatach Orkiestralnych pod kierownictwem profesora Władimira Fiedosiejewa – rosyjskiego dyrygenta światowej sławy. Ostatnie kilka lat Nikołaj Makarewicz poświęcił się aktywnej pracy ze zdolną młodzieżą Państwowego Koledżu Muzycznego im. Michała Glinki. Kierowana przez niego Państwowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna w ciągu 6 lat wykonała ponad 80. utworów muzyki poważnej kompozytorów wschodniej i zachodniej Europy. W 2008 roku profesor Włodzimir Fiedosiejew nazwał ją „Orkiestrą młodych geniuszy ”.

Sergiusz Gładkij
, syn Anatolija, urodził się w Mińsku, 3 stycznia 1980 roku. Ukończył szkołę średnią o profilu muzycznym nr 102 w Mińsku, Koledż Muzyczny im. Michała Glinki w Mińsku (klasa dyrygentury orkiestrowej oraz akordeonu), a także Białoruską Państwową Akademię Muzyczną. W latach 2004-2010 pracował jako nauczyciel akordeonu guzikowego w szkole muzycznej nr 6 w Mińsku. W tym samym czasie był również kierownikiem wokalno-instrumentalnego zespołu «Vizavi» a także solistą słynnej orkiestry «Makdow» . Dla tych zespołów w ciągu kilku lat napisał wielką ilość opracowań i aranżacji. Od 2009 roku pracuje w Państwowym Koledżu Muzycznym im. M. Glinki. Jest głównym dyrygentem Państwowej Młodzieżowej Orkiestry Cymbałowej, a także wykłada dyrygowanie na wydziale orkiestrowym. W 2000 roku został laureatem (III miejsce) na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Sanoku (Polska).

Link do występów Państwowej Młodzieżowej Orkiestry Cybałowej - kliknij tutaj
Link na temat Festiwalu Kultury Białoruskiej - kliknij tutaj

Igor Jankowski:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Jankowski
http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=1037&view=czlowiek&litera=11&Itemid=5&lang=pl
http://www.pwm.com.pl/szczegoly.php?&Jankowski_Igor&aukcja=0&grupa_p=6&grp=&pwd[6]=&sortuj=sattr_83&grupuj=&przedm=1642651&strona=2&change_lang=1&change_skin=103374
http://www.youtube.com/watch?v=hFPC6jOxirk
http://www.youtube.com/watch?v=1wP6BGEcaG4
http://www.youtube.com/watch?v=88AvhXyR_XY
http://www.youtube.com/watch?v=Gdh-F0V3kFQ

 ***

25 kwietnia 2014    Bernard Maseli „ MaBaSo Trio”

Miejsce koncertu: Przyziemie Karwanu, Muzeum Zamkowe w Malborku, godz. 18:00
Bilety: normalny 12,00 PLN, ulgowy 7,00 PLN
 

Bernard Maseli  – wibrafon elektryczny (Mallet Kat)
Michał Barański – gitara basowa
Daniel „Dano” Soltis (Słowacja)  – perkusja, perkusjonalia

 

„Mabaso Trio” to najnowszy projekt naszego najlepszego wibrafonisty elektrycznego. Tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny Michał Barański, współpracownik m.in. takich muzyków jak Bennie Maupin, Nigel Kennedy, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Aga Zarya, Urszula Dudziak, Kuba Badach, Ewa Bem oraz najlepszy słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze – Dano Soltis (m.in. Steve Walsh, Rich Perry, Ingrid Jensen, Aga Zaryan, Peter Lipa).
Po niezwykłym sukcesie projektu „Maseli on the Road” Bernard zamierza zabrać publiczność w świat współczesnego, elektrycznego jazzu, zawierającego elementy otwartej muzyki improwizowanej opartej na podstawach rytmicznych muzyki funky.
"Bernard Maseli do realizacji tego zamierzenia dobrał świetnych partnerów - gitara basowa pod palcami Michała Barańskiego zabrzmiała kapitalnie, zaś Dano Soltis z uśmiechem na twarzy i dużą swobodą wydobywał dźwięki zarówno z perkusji, jak i całej masy przeszkadzajek, które co rusz skądeś wydobywał. Tak, radość wspólnego grania i tworzenia tej muzyki, przebijała tak z twarzy muzyków, jak przede wszystkim ich występu.”
Ryszard Skrzypiec- "Jazz Press".
Strona: www.facebook.com/MaBaSoTrio

 

Bernard Maseli
na zdj. Bernard Maseli - fot. archiwum zespołu


Bernard Maseli
- wibrafon elektryczny
Karierę rozpoczął w 1985r. wraz z zespołem „WALK AWAY” na festiwalu „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu, gdzie zdobył główną nagrodę solistyczną, a zespół pierwsze miejsce w swojej kategorii. Wraz z zespołem „WALK AWAY” nagrał dziesięć płyt długogrających i brał udział we wszystkich największych festiwalach jazzowych w kraju i za granicą (czterokrotnie festiwal „Jazz Jamboree” w Warszawie, „Jak-Jazz” w Indonezji, wielkie trasy koncertowe wraz z Urszulą Dudziak, wspólna trasa koncertowa z legendarnym trębaczem Milesem Davisem jako tzw. support).
W latach 1985-87 współpracował z zespołem „YOUNG POWER”, z którym nagrał dwie płyty. W 1992 roku wraz z pianistą Zbigniewem Jakubkiem zakłada duet pod nazwą „BACK IN” (dwie płyty). Od 1995 roku rozpoczyna trwająca do dziś współpracę ze znakomitym basistą Krzysztofem Ścierańskim (początkowo jako trio „MUSIC PAINTERS” wraz z perkusjonalistą Jose Torresem, ostatnio jako duet „Big 2″). Od kilku lat zajmuje się również produkcją muzyczną. Jako producent zaistniał płytami „Tylko Chopin” dla Lory Szafran,płytą „Melodies” Anny Serafińskiej,płytą „Colors” zespołu Colors oraz wszystkimi albumami formacji „THE GLOBETROTTERS” . Od 20 lat zajmuje pierwsze miejsce w kategorii wibrafon, w ankiecie „Jazz Top” miesięcznika „Jazz Forum” oraz wysokie miejsca jako kompozytor i aranżer. Również od 20 lat jest wykładowcą na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Katowickiej Akademii Muzycznej.
W 1999 roku wraz z saksofonistą Jerzym Główczewskim i wokalistą Kubą Badachem, utworzył pierwszy swój projekt autorski pod nazwą „The Globetrotters”. Zespół w krótkim czasie zdobył dużą popularność wśród fanów, czego wyrazem są cztery płyty oraz blisko 500! zagranych koncertów i współpraca z gwiazdą instrumentów perkusyjnych Nippy Noya (Indonezja).Od 2006r wraz z Krzysztofem Ścierańskim,Markiem Raduli oraz Paulem Vertico jest członkiem formacji „COLORS”.W 2004 roku nawiązuje współpracę z wyśmienitym kompozytorem Zbigniewem Preisnerem który w 2007 roku zaprasza go do nagrania płyty”Silence, Night And Dreams”.Płyta została nagrana w gwiazdorskiej obsadzie m.in.Teresa Salgueiro-voc,Lars Danielsson-bass,John Parricelli-guit.Trasa promująca ten album obejmowała tak prestiżowe sceny jak amfiteatr Herodes Atticus on the Acropolis w Atenach gdzie w 2007 w obecności ponad 4 tys.słuchaczy odbyła się światowa premiera albumu.W 2009 roku rozpoczyna również swój nowatorski solowy projekt pod nazwa „DIARY” w którym w maksymalnym stopniu eksploruje możliwości współczesnej elektroniki.W 2011 roku jako jeden z nielicznych polskich muzyków jazzowych otrzymuje zaproszenie do współpracy z amerykańskim kwartetem pod wodzą gitarzysty Deana Browna (Dean Brown,Marvin „Smitty” Smith,Hadrien Feraud,Bernard Maseli) i odbywa entuzjastycznie przyjęte tournee oraz nagrywa płytę Browna „Unfinshed Business”.
Bernard Maseli współpracował między innymi z takimi muzykami jak: Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Mino Cinelu, Nippy Noya, Bill Bruford, Dean Brown, Mike Stern, Frank Gambale, David Fiuczyński, Eric Marienthal, Bob Malac ,Bill Evans, Matthew Garrison,Manou Gallo,Paco Sery, Dave Samuels,Victor Mendoza,Marvin „Smitty” Smith,Hadrien Feraud, Ewa Bem, Lora Szafran,Anna Maria Jopek,Grzegorz Skawinski, Mieczysław Szcześniak i wielu innych. Jest autorem wielu kompozycji i aranżacji (również produkcje radiowe) i nagrał ponad siedemdziesiąt płyt. www.bernardmaseli.com
 

Michał Barański - gitara basowa


Urodzony w 1984 roku w rodzinie z muzycznymi tradycjami. Już w wieku pięciu lat rozpoczął swoją przygodę z muzyką, początkowo ucząc się gry na fortepianie, a następnie rozwijając swoje muzyczne zdolności w grze na wiolonczeli. W trakcie swej edukacji muzycznej w szkole równolegle w wieku 12 lat zainteresował się muzyką rozrywkową i jazzową. Rozpoczął naukę gry na gitarze basowej, aby już wkrótce grać w lokalnych zespołach w jego rodzinnych Żorach.
Już jako trzynastolatek został zauważony na warsztatach jazzowych przez amerykańskiego klarnecistę Brada Terry. Wraz z pianistą Mateuszem Kołakowskim i perkusistą Tomaszem Torresem wszedł w skład kwartetu Terry\'ego, wielokrotnie koncertując w USA i zdobywając szlify u źródeł jazzu. Koncertował w słynnym klubie Knitting Factory w Nowym Jorku, Jazz Bakery w Los Angeles, Berklee Performance Center w Bostonie, Vail Jazz Festival w stanie Colorado, Portland Jazz Festival w stanie Maine.
Niedługo potem rozpoczął naukę kontrabasu klasycznego w klasie mgr Bogusława Pstrasia zdobywając wyróżnienia i nagrody na przesłuchaniach i konkursach klasycznych szkół muzycznych drugiego stopnia w tym m.in. trzecią nagrodę na Ogólnopolskich przesłuchaniach klas wiolonczeli i kontrabasu w Elblągu.
Swoją edukację muzyczną kontynuował na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Jacka Niedzieli. W czasie studiów założył wraz z pianistą Pawłem Kaczmarczykiem formację K/B/D trio z którą zdobył wiele nagród na festiwalach i konkursach jazzowych m.in nagroda Grand Prix na 40 Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, Aniołek Jazzowy na Bielskiej Zadymce Jazzowej w 2005 roku. Otrzymał również nagrodę indywidualną „Swingujący Kruk” na III Hot Jazz Spring w Częstochowie. Bardzo szybko, gdyż już w trakcie studiów rozpoczął współpracę jako sideman z wieloma wybitnymi artystami polskiej i światowej sceny takimi jak: Bennie Maupin, Nigel Kennedy, Dan Tepfer, Atma Anur, Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Marcin Wasilewski, Michał Urbaniak, Aga Zaryan, Janusz Muniak, Urszula Dudziak, Kuba Badach, Ewa Bem, Mieczysław Szcześniak, Dorota Miśkiewicz, Anna Serafińska, Jose Torres, David Doruzka, Carmen Moreno, Grzech Piotrowski, Piotr Baron, Mate.O, zespoły Afromental, New LifeM., TGD i wiele innych.Jest laureatem dwóch nagród Akademii Fonograficznej „Fryderyk” za udział w albumie „Umiera Piękno” Agi Zaryan w kategorii muzyka poetycka oraz za album „Assymetry” Zbigniewa Namysłowskiego w kategorii najlepszy album-muzyka jazzowa. W 2008 roku został wybrany przez czytelników Jazz Forum najlepszym kontrabasistą roku.http://michalbaranski.weebly.com/.
 

Daniel Soltis
 (na zdj. Daniel "Dano" Solti - fot. archiwum zespołu)


Daniel "Dano" Soltis
– perkusja, perkusjonalia  

Urodził się w 1982 roku w Koszycach, na Słowacji. Jest jednym z najczęściej poszukiwanych perkusistów na czeskiej i europejskiej scenie jazzowej, ze względu na jego energiczny, elastyczny ale również wrażliwy styl gry. Od 1999 roku mieszka w Pradze. Tutaj uczęszczał do Konserwatorium J. Jazz Jeep i studiował pod kierunkiem legendarnego prof. Vladimíra Žižka, a później w Wyższej Szkole Specjalistycznej koncentrując się na muzyce jazzowej. W 2010 roku otrzymał tytuł licencjata w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie obecnie uczęszcza na kurs Masters. Jest członkiem-założycielem wiodących i szanowanych zespołów jazzowych, „Vertigo” (właściwie „Vertigo Quintet”), którego jest również menadżerem. Zespół otrzymał wiele nagród:
2005 - „Zlaty Andel” (czeski odpowiednik Grammy Awards) za album „Vertigo Quintet” w kategorii „debiut płytowy roku”.
2008 - nominacja do nagrody „Zlaty Andel \'\' za album „Vertigo Quintet” i Dorota Barová
2012 - „Tais Awards 2011” niezależna nagroda internetowa za album „Vertigo – Metamorphosis”.
2012 - nominacja do nagrody „Zlaty Andel” dla albumu „Vertigo – Metamorphosis” (marzec 2012 r.). Więcej informacji na www.vertigoquintet.com.
W 2010 roku został członkiem wiodącego pop-rockowego zespołu „Smile IMT”, z którym regularnie występuje na festiwalach muzycznych i nagrał bardzo dobrze przyjęte. Więcej na www.oprisaomna.com.
Jest także członkiem zespołu muzycznego „Maseli On The Road” wibrafonisty Bernarda Maselego www.bernardmaseli.com/2011/03/maseli-on-the-road-2/

Jest członkiem-założycielem wyjątkowego trio opartego na otwartej improwizacji – „Projekt Z” (Petr Zelenka - gitara, Marcel Barta – sax, Daniel Soltis – perkusja), z którym koncertuje w całej Europie.
http://www.animalmusic.cz/katalog/projekt-z

W 2011 roku został muzykiem firmowym czołowego producenta talerzy perkusyjnych - firmy „Sabian” i wiodącego producenta pałeczek perkusyjnych „Balbex”. Balbex wyprodukował specjalną serię pałeczek perkusyjnych – Danodrum, które zostały opracowane we współpracy z Danielem.
http://danosoltis.com/pages/sk/aktuality.php

***

BILETY   w cenie:
bilet normalny 12,00 PLN brutto
bilet ulgowy  7,00 PLN brutto

Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony wstęp bezpłatny.
Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emerytom i rencistom przysługuje zniżka - zakup biletu ulgowego ( za okazaniem legitymacji).

Bilety o nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku od dnia 14 kwietnia 2014 roku.


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników MuzykiProjekt "Zamkowe Kameralia" współfinansowany przez:

                 

 

Sponsorzy:

     

  • FORTE ACOUSTIC Sebastian Branecki


 

 

Partnerzy:


 
Patroni medialni:

 

     

          


 


 

 

NS