PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA: Abigail Hayward i Karolina Radomska

 

ZAMKOWE KAMERALIA to nowy cykl koncertów powstały z inicjatywy Muzeum Zamkowego w Malborku i Stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat. Od października raz w miesiącu w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim odbywać się będą spotkania z muzyką klasyczna i jazzową.

Zapraszamy na pierwszy koncert z cyklu, który odbędzie się 17 października o godz. 18:00.


ABIGAIL HAYWARD i KAROLINA RADOMSKA
Wiolonczela i fortepian
W programie Sonata wiolonczelowa e-moll Johannesa Brahmsa oraz miniatury. 


Bilety w cenie 10 PLN do nabycia w kasie MZM
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej upoważnieni są do 50% zniżki
Dzieci do lat 7 maja wstęp bezpłatny

 Abigail Hayward, wiolonczela

 Abigail Hayward

Urodziła się 3 lutego 1986 roku na Szetlandach. W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Royal Scottish Academy w Szkocji, a rok później ukończyła studia podyplomowe. Podczas studiów w klasie profesora Robert Irvine, była nagradzana wielu prestiżowych konkursach zarówno krajowych jak i zagranicznych w kategorii smyczków oraz jako członek czołowych orkiestr. W swojej karierze miała okazję grać jako solistka z większością szkockich orkiestr, a w roku 2009 wyjechała w trasę koncertowa ze Szkocką grupą kameralną występując miedzy innymi w londyńskim Wigmore Hall. W tym roku, dzięki wsparciu fundacji Contess of Munster, Musicians Benevolent i Leverhulme Trust kontynuuje swoja naukę na studiach podyplomowych w londyńskiej Akademii Muzycznej Guildhall School of Music and Drama w klasie prof. Pierre’a Doumenge. W tym roku reprezentowała Guildhall School wystepując w Barbican, Wigmore oraz Queen Elizabeth Halls. Brała udział w kursach mistrzowskich z Albanem Gerhardtem oraz Susan Tomes z Florestan Trio.
 

 

Karolina Radomska, fortepian

Karolina Radomska

Urodziła się 4 lutego 1986 roku w Wejherowie. W wieku 5 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie w klasie prof. Joanny Ustarbowskiej. W roku 1993 rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie, gdzie kształciła się pod kierunkiem mgr Beaty Felczykowskiej. W tym czasie brała udział w licznych konkursach muzyki zarówno solowej jak i kameralnej, między innymi w Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Tczewie oraz Dialogach Fortepianowych w Gdyni, gdzie zdobyła II nagrodę i wyróżnienie. W latach 1999-2005 uczyła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie prof. Joanny Ustarbowskiej. Doświadczenie zdobywała biorąc udział w różnego rodzaju koncertach, m.in. w ramach Festiwalu Bachowskiego oraz kursach muzycznych Międzynarodowych Warsztatach Muzyki Kameralnej w Puławach (lata 2003-2004). W Puławach miała okazję uczyć się u boku wybitnych muzyków z kraju i zagranicy, m.in. prof. Caroline Palmer, w klasie której Karolina od 2005 roku studiuje jako stypendystka w Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Podczas studiów wzięła udział w letnich warsztatach fortepianowych w zamku Castelfranc (Francja), jej solowy recital z tych warsztatów został przedstawiony w brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC One w 2007 roku. W tym samym czasie została laureatką konkursów solowych na terenie Wielkiej Brytanii, głównej nagrody na Craxton Memorial Fund Competition i wyróżnienia na Marlow Concerto Competition. Po zakończeniu studiów w londyńskiej Guildhall School of Music and Drama w czerwcu 2009, swoją edukację muzyczną kontynuuje na kursie podyplomowym Masters na tej samej uczelni, specjalizując się w muzyce kameralnej. Występuje na terenie Polski i zagranicą, wykonując repertuar solowy oraz muzykę kameralną w różnych składach.
 

Obecnie Abigail i Karolina występują razem – koncertują w Wielkiej Brytanii oraz za granicą biorąc udział w licznych koncertach muzyki kameralnej oraz w kursach mistrzowskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.