PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Bartosz Paprot

 

Zamkowe Kameralia:  5 grudnia  2013 (czwartek), godz. 18:00
Miejsce koncertu:       Sala Siedmiofilarowa, (Zamek Średni)

 

 Bartosz

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Centrum Kwadrat zapraszają na grudniowe Zamkowe Kameralia. 5 grudnia ( czwartek) o godz. 18:00 w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim wystąpi Bartosz Paprot – gitarzysta. Support koncertu dadzą: Maja Magiera Kl. 4 PSM I st. w Malborku, (uczennica pani Barbary Kwiatek) oraz Olaf Dziak Kl.4 , (uczeń pana Bartosza Paprota).

 

Bartosz

 

Bartosz Paprot urodził się 15 lipca 1990r. w Malborku. Rozpoczął naukę gry na gitarze w wieku 8 lat w PSM Ist. w Tczewie w klasie Jerzego Pulsakowskiego. Już na tym etapie swojej edukacji muzycznej zanotował wiele sukcesów, m.in.: I, II i III miejsce w Konfrontacjach Gitarzystów w Pucku. Dwukrotnie był laureatem III nagrody na Gdańskich Spotkaniach Metodycznych (2000, 2002), a w r. 2003 zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Koninie.     

Od 2003 roku jest uczniem - a obecnie studentem   prof. Jana Paterka.   W tym okresie odniósł wiele sukcesów. Między innymi:

I miejsce
na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gitarowej Trzęsacz- Rewal 2004
Laureat
Makroregionalnych Przesłuchań Klas Gitary w Koszalinie w 2008 roku.
Laureat
Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Gitary w Inowrocławiu w 2008 roku.
I miejsce
na Spotkaniach Metodycznych Gitarzystów w Gdańsku w 2008 roku.
I miejsce
na Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Olsztynie w grupie zespoły kameralne w 2012 roku.
I miejsce
na Międzynarodowym Konkursie gitarowym ,,PREMIO ACCADEMIA” w RZYMIE w 2013 roku.
 
III miejsce
na Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Olsztynie w 2008 roku.
III miejsce
na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Wilnie w 2013 roku.
Wyróżnienie
na Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Olsztynie w 2010 roku.
Wyróżnienie
na Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Krynicy w 2012 roku.
 
         Brał udział również w prestiżowych konkursach gitarowych odbywających się w różnych miejscach Europy. Już jako uczeń klasy maturalnej OSM IIst. w Gdańsku dostał się do półfinału słynącego z wielu tradycji konkursu w Koblenz (Niemcy). W nagrodę otrzymał możliwość pobrania lekcji z maestro Manuelem Barrueco (nagrodę taką otrzymało sześciu najlepszych po I etapie półfinalistów). Był w pierwszej ósemce (półfinał) konkursu Julian Arcas w Almerii (Hiszpania). Trzykrotnie był w półfinale prestiżowego konkursu w Wiedniu oraz w finale konkursu w Bratysławie. Pobierał lekcje u takich mistrzów jak: Manuel Barrueco, Jeremy Jouve, Roman Wiazovsky, Fabio Zanon, Scott Tennant, Wiliam Kanengiser i Carlo Marchione.
      Jako student gitary w klasie prof. Jana Paterka udzielał się i występował reprezentując Akademię Muzyczną w Gdańsku w różnych miejscach Polski. W 2011 roku wystąpił wraz z kolegami z tria (Arnaudem Kamińskim oraz Szymonem Jabłońskim) na Ogólnopolskiej Sesji Gitarowej w Łodzi. Wówczas reprezentowana była Akademia Muzyczna w Gdańsku, a także   profesor akordeonu i kompozycji KRZYSZTOF OLCZAK. Na koncercie wieczornym studenci wykonali utwór prof. KRZYSZTOFA OLCZAKA Trio Hommage a Szymanowski (1987). Wykonanie to spotkało się z wielkim uznaniem profesora, który zaproponował by trio nagrało ten utwór na płytę. Bartosz Paprot wraz z kolegami reprezentował uczelnie również na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Koncercie Międzyuczelnianej Katedry Akordeonowej.
        Do swoich sukcesów zalicza również dwukrotny udział w koncertach noworocznych Akademii Muzycznej w Gdańsku w 2011 oraz 2013 roku. Z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, pod batutą prof. Zygmunta Rycherta zabrzmiało w jego wykonaniu Adagio z Concierto de Aranjuez Joaqina Rodrigo oraz koncert podwójny na gitarę i bandoneon Astora Piazolle (na akordeonie Szymon Jabłoński). W listopadzie 2011 roku był twórcą tzw. ,,PROJEKTU RODRIGO”. Był to studencki projekt, którego głównym założeniem było zagranie dwóch dzieł muzyki poważnej- Concierto de Aranjuez J.Rodrigo oraz Symfonii Włoskiej F.Mendelsohna. Wraz ze studentką dyrygentury AM w Gdańku- Barbarą Gałą, stworzył orkiestrę symfoniczną, która wykonała te utwory. W 110 rocznicę urodzin Joaqina Rodrigo Bartosz Paprot wykonał całe Concierto de Arnajuez. Koncert odbył się na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w tczewskim Centrum Kultury. W czerwcu 2013 roku na koncercie dyplomantów ponownie wykonał Concierto de Aranjuez tym razem z towarzyszeniem sopockiej orkiestry kameralnej pod batutą dyplomantki- Barbary Gał- studentki prof. Zygmunta Rycherta.
 

 Bilety do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku w cenie:
 
12,00 PLN (normalny) i 7,00 PLN zł (ulgowy).
 
Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emerytom i rencistom powyżej 50. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.
 

Serdecznie Zapraszamy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.