PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Fortepian na cztery ręce - 20 listopada

 Fortepian na cztery ręce - Zamkowe Kameralia

 

Data koncertu:      20 listopada, godz. 18:00
Miejsce koncertu:  Sala Narożna na Zamku Średnim
Bilety:                   12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy)
                             do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku,
                             od poniedziałku - 17 listopada 2014

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku ma zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki klasycznej i jazzowej na koncert pt.  ,, Fortepian na cztery ręce’’.

20 listopada (czwartek) w Sali Narożnej na Zamku Średnim swój kunszt fortepianowy zaprezentują Daniela Angelova i Arkadiusz Farkowski (na zdjęciu).

 


Program koncertu przedstawia się następująco:

J. S. Bach - Toccata d-moll BWV 913
wyk. Daniela Angelova

W. A. Mozart – Sonata na 4 ręce D -dur KV 381
cz. I Allegro
cz. II Andante
cz. III Allegro molto
wyk. Daniela Angelova i Arkadiusz Farkowski


R. Schumann - „Bilder aus Osten” op. 66
nr 4. Intermezzo
nr 5. Intermezzo
nr 6. Intermezzo
wyk. Daniela Angelova i Arkadiusz Farkowski


J. Brahms – „Tańce węgierskie”
nr 1 g – moll Allegro molto
nr 4 f – moll Poco sostenuto
nr 5 fis – moll Allegro
wyk. Daniela Angelova i Arkadiusz Farkowski


F. Poulenc -Sonata na fortepian na 4 ręce
wyk. Daniela Angelova i Arkadiusz Farkowski


S. Rachmaninow – Wariacje na temat Corellego d-moll op. 42
wyk. Arkadiusz Farkowski


J. Brahms - Klavierstücke op. 118
nr 5 Romans F – dur
wyk. Arkadiusz Farkowski

 

Pobierz program koncertu "Fortepian na cztery ręce" doc (kliknij tutaj)

* * *

Daniela Angelova - ŻYCIORYS

Daniela Angelova urodziła się 12.10.1987 roku w Shumen /Bułgaria/. Dyplom ukończenia szkoły średniej uzyskała w roku 2006., z wynikiem celującym. W tym też roku podjęła studia ( na dwóch kierunkach - pedagogicznym i instrumentalnym - fortepian) w Akademii Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych w Plovdiv /Bułgaria/.
W roku 2009, w ramach programu Erasmus, rozpoczęła naukę na studiach pianistycznych w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie Prof. Andrzeja Artykiewicza. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów - tak w Gdańsku jak i w Plovdiv, kontynuowała studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Studiowała jednocześnie na dwóch wydziałach: na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Instrumentalnym - (oba te kierunki na studiach stacjonarnych).
W roku 2011 uzyskała dyplom licencjacki na Wydziale Instrumentalnym, w klasie fortepianu Prof. Andrzeja Artykiewicza z wynikiem bardzo dobrym.
W roku 2013 ukończyła studia magisterskie w klasie fortepianu tego samego pedagoga, także z oceną bardzo dobrą.
W roku 2012 uzyskała też dyplom magisterski na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki - studia te także ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

W czasie nauki, tak w Bułgarii jak i w Polsce, Daniela Angelova uczestniczyła w wielu kursach pianistycznych i pedagogicznych, pracując pod kierunkiem takich Profesorów jak: Erick Heidsieck, Sneżana Barova, Tamara Poddubnaja, Branca Ziravac-Jeremic, Romeo Smilkov, Mariusz Tytman, Czesław Stańczyk, Andrzej Artykiewicz, Dora i Anastas Sławczewowie, Therese Fahy, Alexander Peskanov, Bronisława Kawalla, Aleksiej Orłowiecki, Waldemar Wojtal i Paul Badura-Skoda.

Uczestniczyła także w konkursach pianistycznych: na Ogólnonarodowym Konkursie Sztuki Wykonawczej we Vracy /Bułgaria/ w roku 2006 uzyskała I Nagrodę. Była także uczestniczką drugiego etapu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Schuberta w Ruse /Bułgaria/ w roku 2003.

Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów doktoranckich na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz studentką pierwszego roku studiów filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest też nauczycielką gry na fortepianie w PSM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku.
 

  Daniela Angelova

 (na zdj. Daniela Angelova)

 

Arkadiusz Farkowski - Urodzony w 1992 roku, pianista, kameralista. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie mgr Iwony Kołodzińskiej. Aktualnie na 1. roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Andrzeja Artykiewicza. Jest uczestnikiem i laureatem konkursów solowych oraz kameralnych, przesłuchań na szczeblu Ogólnopolskim i Międzynarodowym m. in. w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, Koninie, Krakowie, Paryżu i Berlinie. Jego ostatnie osiągnięcia to wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie oraz Międzynarodowym Bałtyckim Konkursie Pianistycznym w Gdańsku – półfinalista oraz nagroda specjalna.

Dwukrotny stypendysta Prezydenta Miasta Szczecina oraz Stypendium przyznawanego w dziedziny kultury przez Prezydenta Miasta Gdańska – „Młody Gdańszczanin”. Prowadzi ożywioną działalność koncertową , występuje tak solo jak i z orkiestrami, wielokrotnie koncertował w takich miejscach jak Filharmonia Szczecińska, Filharmonia Bałtycka, Zamek Książąt Pomorskich, Polskie Radio Szczecin, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, Dworek Sierakowskich w Sopocie, Centrum Świętego Jana w Gdańsku, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Akademia Muzyczna w Łodzi i innych. Aktywnie zajmuje się również kameralistyką, studiując w klasie prof. Anny Prabuckiej - Firlej oraz dr Roberta Kwiatkowskiego. Uczestniczył w kursach i lekcjach otwartych prowadzonych przez takich profesorów jak: Dina Yoffe, Kevin Kenner, Kazimierz Gierżod, Katarzyna Popowa - Zydroń, Alberto Nose, Bernd Goetzke, Lee Kum Sing, Grzegorz Kurzyński, Szabolc Esztynyi, Elżbieta Stefańska, Aleksiej Orłowiecki czy Andrzej Jasiński, Alexander Peskanov.

 

Arkadiusz Farkowski

(na zdj. Arkadiusz Farkowski)
  

***

BILETY

 

Bilety w cenie 12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy) - do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku, od poniedziałku 17 listopada 2014.

 

Współorganizatorem koncertu "Fortepian na cztery ręce" jest BANK PKO BP Oddział w Malborku

 


 

Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki


Projekt "Zamkowe Kameralia" współfinansowany przez:

                 

 

Partnerzy:


 
Patroni medialni:

 

     

          


 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.