PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic

"Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic "Zamkowe Kameralia" gościły zespół Zagan Acoustic

1 października 2015 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzyki. Zamkowe Kameralia gościły tego dnia kwartet instrumentalny Zagan Acoustic. Na scenie wystąpili: Paweł Zagańczyk (akordeon), Joachim Łuczak (skrzypce), Andrzej Wojciechowski (klarnet), Jarosław Stokowski (kontrabas). Karwan gościł melomanów i miłośników muzyki folkowej, jazzowej i klasycznej, bo taki przekrój stylów reprezentował tego wieczoru zespół. Dominowały utwory z ostatniej płyty kwartetu , zatytułowanej Folk& Roll . Usłyszeliśmy m. in.,,Tango Cukrowej Trzpiotki ‘’ "Ave Maria" Astora Piazzolli i autorskie kompozycje zespołu wśród nich "Minimalna muzyka" zawierająca cytat ze średniowiecznej sekwencji "Dies Irae" czy "Zima" będąca ukłonem w kierunku mistrza muzyki barokowej Antonia Vivaldiego.

Energetyzująca muzyka, wirtuozeria wykonawcza i niewiarygodna wręcz płynność balansowania pomiędzy gatunkami oraz świetny kontakt z publicznością- tak w skrócie można opisać scenariusz tego wydarzenia. Niespodzianką dla wszystkich słuchaczy było losowanie płyty z autografami artystów.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają na kolejne koncerty z cyklu Zamkowe Kameralia.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.